Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Itaalia ja hispaania keel ja kultuur

Itaalia ja hispaania keel ja kultuur

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri infotund 17.veebruar kell 10.30- 11.45 Terra maja III korrusel aulas, ruum T-324!
  • Infotunnis kohtud kursusekaaslastega, saad vajalikku infot kursuse läbimiseks, räägime üle korralduslikud küsimused.

Sissejuhatus romaani keeltesse. Romaani keelte levik ja tänapäev.

Itaalia keel ja kultuur

Tutvumine itaaliakeelsete väljenditega suhtlemiseks tüüpilises olukorras: enda tutvustamine, oma rahvusest, hobidest ja vanusest rääkimine. Sissejuhatus grammatikasse. Itaalia ajalugu, kultuur ja kaasaegne ühiskond.

Hispaania keel ja kultuur

Tutvumine hispaaniakeelsete väljenditega suhtlemiseks tüüpilises olukorras: enda tutvustamine, oma rahvusest, hobidest ja vanusest rääkimine. Sissejuhatus grammatikasse. Hispaania ajalugu, kultuur ja kaasaegne ühiskond.

Kursuse sihtgrupp: Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud itaalia ja hispaania keele ja kultuuri eriala õppimisest või tunnevad nende kultuuride vastu huvi. 

Maksimaalne osalejate arv: 20 õpilast.

REGISTREERI KURSUSELE

  

1. õppepäev: Sissejuhatus romaani keeltesse ja kultuurilukku

Toimub: 17.02.2018, kell 12.00-16.30                                                                                                                                
Koht: S-428
Õppejõud: Ülo Siirak

Kust on romaani keeled pärit? Kuidas kujunes romaani kultuuriruum?

Sissejuhatavas loengus antakse ülevaade romaani maade ajaloost, kultuuridest ja

lingvistikast, nende keelte ja kultuuride tekkest. Käsitletakse hispaania, itaalia ja prantsuse, kui romaani keelte iseloomulikke jooni

2. õppepäev: Itaalia keel ja ajalugu

Toimub: 3.03.2018, kell 12.00 - 16.30                                                                                                                                    
Koht: S-428
Õppejõud: Kristiina Rebane

Itaalia keele grammatika alused: artiklid, nimisõnad ja nende kasutamine; tegusõnad ja nende pööramine oleviku vormis. Itaalia olulisemate aastapäevade nimetused ja nendega seotud ajaloolised/kultuurilised sündmused

3. õppepäev: Itaalia keel ja ajalugu

Toimub: 17.03.2018, kell 12.00 - 16.30                                                                                                                                 
Koht: S-428
Õppejõud: Kristiina Rebane

Itaalia keelele iseloomulikud väljendid, enesetutvustamine itaalia keeles. Õpilased peavad lühiettekanded Itaalia suurkujudest, toetudes ettekannete sisule tutvustab õppejõud laiemat kultuurilist konteksti ning teeb täiendusi.

4. õppepäev: Hispaania keel, ajalugu ja ühiskond

Toimub:  31.03.2018, kell 12.00-16.30                                                                                                                                  
Koht: S-428
Õppejõud: Merilin Kotta

Hispaania keele grammatika alused I: artiklid, nimi- ja omadussõnad ning nende kasutamine. Viisakusväljendid ja enesetutvustamine hispaania keeles. Ülevaade Hispaania ajaloost ja tänapäeva ühiskonnast.  

5. õppepäev: Hispaania keel ja ühiskond

Toimub:  14.04.2018, kell 12.00-16.30                                                                                                                                   
Koht: S-428
Õppejõud: Merilin Kotta

Hispaania keele grammatika alused II: tegusõnad ja nende pööramine oleviku vormis. Õpilased tutvustavad loengus ühte tänapäeva Hispaania ühiskonna probleemi. Selleks toetuvad nad ajakirjandusele, valivad kolm uudist ühel teemal ja analüüsivad neid kriitiliselt. Analüüsi juhendi annab õppejõud.

6. õppepäev: Itaalia ja hispaania keele lõputest

Toimub:  5.05.2018, kell 12.00 - 16.30                                                                                                                                   
Koht: S-428
Õppejõud: Merilin Kotta, Kristiina Rebane

Lõputest.

Maksumus: 25 eurot

Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada Teele.Ilvest....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.


Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppekorralduslikes küsimustes: 

Kristiina Ranne

Kristiina.ranne....at....tlu.ee

640 9309