Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Kehakultuurist liikumiseõpetuseni

Kehakultuurist liikumiseõpetuseni

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri lõpuaktus toimub 19.mai kell 12.00 Terra maja III korrusel aulas, ruum T-324!

Tule tutvu kehakultuuri erialaga! Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade õpingute põhidistsipliinidest, juhatada sisse treeneri ja õpetaja tööga kaasnevad teadmised ning oskused, anda ülevaade tervise eest hoolitsemiseks.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õpilane: teab inimese keha koostises olevaid organsüsteeme ning nende tähtsust; teab tuntumaid füsioloogia valdkondi ja funktsionaalseid muutusi; tunneb toiduga saadavaid toitaineid ning teab nende vajalikkust inimese keha jaoks; oskab paika panna iseenda jaoks tervistreeningu põhimõtted; tunneb meeskonnamängude alustalasid ja teab mõtlemise ja suhtumise mõju motivatsioonile.

Maksimum osalejate arv kursusel: 45 õpilast

    

REGISTREERI KURSUSELE

    

1. õppepäev: Inimese anatoomia 

Toimub:  17.02.2018 kell 13.00-17.00                                                                                                                                     
Koht: Räägu 49, ruum 301
Õppejõud: Meeli Roosalu 

Annab ülevaate inimkeha peamiste elundkondade ehitusest.

2. õppepäev: Organsüsteemide füsioloogia

Toimub:  3.03.2018 kell 12.00 -16.00                                                                                                                                     
Koht: Räägu 49, ruum 215
Õppejõud: Karin Baskin

Annab ülevaate keha

funktsioneerimisest ja talitlust kirjeldavatest näitajatest; ühtlasi saavad õpilased üht teist ka iseenda peal katsetada

3. õppepäev: Toitumine

Toimub:  17.03.2018 kell 13.00-17.00                                                                                                                                    
Koht: Räägu 49, ruum 215
Õppejõud: Saima Kuu

Annab ülevaate toidu peamistest koositsosadest ja nende tähtsused organismile; analüüsitakse individuaalset toitumist ning räägitakse headest ja halbadest valikutest; ühtlasi antakse kodutöö iseenda menüü analüüsimiseks. 

4. õppepäev: Sportmängud 

Toimub:  7.04.2018 kell 12.00- 16.00                                                                                                                                      
Koht: Räägu 49, ruum 215; ruum 229
Õppejõud: Raini Stamm

Antakse ülevaade mängudest kui grupitegevustest, räägitakse meeskonna tähtsusest ja rollidest ning õpitakse sportmänge

5. õppepäev: Motivatsioon

Toimub:  21.04 kell 12.00-16.00                                                                                                                                             
Koht: Räägu 49, ruum 215
Õppejõud: Kadri Pakaste

Räägitakse enesetõhususest ja enesekontrollist ning sellest mis peas toimub ja kuidas see meid mõjutab.

6. õppepäev: Liikumisharrastus ehk tervisesport 

Toimub:  5.05.2018 kell 12.00- 16.00                                                                                                                                   
Koht: Räägu 49, ruum 215
Õppejõud: Kirsti Pedak

Annab ülevaate oma füüsilise vormi testimisest; räägitakse erinevatest tähtsamatest kehalistest võimetest ja nende treenimisest ning sellest, kuidas treeninguid planeerida

Maksumus: 25 eurot

Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.


Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppetööga seonduvate küsimuste osas:

Madli Tõitoja

Madli.toitoja....at....tlu.ee

6391 752