Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus ja ajakirjandus

Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus ja ajakirjandus

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • 17.veebruar 2018 toimub infotund.
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
  • Täpne info kuupäevade osas hiljemalt 18.detsember.


1. õppepäev: Reklaami rollist ühiskonnas: Milleks reklaam? On see kunst või kommertslik mõttetus? Kes seda teevad ja kes seda ostavad? Reklaami peamised mõjumehhanismid.

Toimub:  
Koht:
Õppejõud:

Alustame ülevaatega tänasest reklaamipraktikast st vaatame, mida ja kuidas meie kui tarbijate informeerimiseks ja mõjustamiseks tehakse ning arutleme selle üle, mis üldse on reklaam ja milleks seda vaja on. Jätkame juba konkreetsete reklaami mõjumehhanismide tutvustamisega.

2. õppepäev: Loovkirjutamise praktikum

Toimub:    
Koht:
Õppejõud:

Praktikumi peamisteks teemadeks on tekst ja sõnamäng reklaamis ja brändi toon (tone of voice) kui eri meediumite ülene suur idee.

3. õppepäev:  Kommunikatsioon: suhete looja, täiustaja ja säilitaja Kommunikatsioonitöö ja -trendid: meediasuhted, sotsiaalmeedia, ettevõtte sotsiaalne vastutus, kommunikatsioon partneritega.

Toimub:
Koht:
Õppejõud:

Tänases maailmas ei saa keegi hakkama ilma kommunikatsioonialaste teadmiste- ja oskusteta. Piilume loengus meediasuhete ja sotsiaalmeedia alase töö köitvasse maailma. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja partnerluskommunikatsiooni teemat käsitledes räägime kommunikatsioonist kui juhtimisfunktsioonist.

4. õppepäev: Kommunikatsioon, riskid ja kriis 

Toimub:
Koht:
Õppejõud:

Kriis on täiuslik näide sellest, kuidas kommunikatsioonijuhtimine reaalses elus toimib. Vaatame üheskoos selle toimemehhanisme, arutleme päevakajaliste kriiside üle ja koostame üheskoos riskiauditi, milles arvestame nii sihtrühmi, kanaleid kui ka sobivaid sõnumeid.     

5. õppepäev: Mis on ajakirjandus ja kuidas seda teha?

Toimub:
Koht:
Õppejõud:

Tänapäevase meedia suhe traditsioonilise meediaga ning selle kasutusvõimalused ajakirjanduslikus töös.

Mis on uudis? Mis on arvamus? Kuidas tuvastada tõepõhjata ajakirjandust?

6. õppepäev: Sotsiaalmeedia - kas ajakirjanduse päästja või hukutaja? 

Toimub:
Koht:
Õppejõud:

Sotsiaalmeedia kasutamine on muutunud nii laialdaseks, et see on hakanud paljude jaoks asendama traditsioonilist meediat. Üha enam saavad inimesed uudiseid just sotsiaalmeedia kaudu. Mis on selle arengu plussid ja miinused? Kas meedia ja sotsiaalmeedia sulanduvad? Mille poolest need omavahel üldse erinevad? 

Maksumus: 25 eurot


Nõuded koolituse lõpetamiseks:

  •    osavõtt õppepäevadest (min 80%)
  •    kodutöö sooritamine


Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada Teele.Ilvest....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.


Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppetööga seonduvate küsimuste puhul:

Katrin Kuusik

Katrin.kuusik....at....tlu.ee

6199 908