Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus ja ajakirjandus

Kommunikatsioon: reklaam, suhtekorraldus ja ajakirjandus

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri lõpuaktus toimub 19.mai kell 12.00 Terra maja III korrusel aulas ruum T-324! 

Kursuse eesmärk on toetada sidusat ning laiapõhjalist maailmapilti tänasest kommunikatsiooniühiskonnast, selle toimimisest ning väljendustest. Kujundada eeldused tulevaseks erialavalikuks tutvustades erinevaid kommunikatsiooni valdkondi sh. suhtekorraldus, reklaam ja ajakirjandus, avada nende käsitlusviisid ning problemaatika.

  

REGISTREERI KURSUSELE

  


1. õppepäev: Kommunikatsioon: suhete looja, täiustaja ja säilitaja 

Toimub:  17.02 kell 12.00-15.00
Koht: M-213
Õppejõud: Kristel Abel

Tänases maailmas ei saa keegi hakkama ilma kommunikatsioonialaste teadmiste- ja oskusteta. Ajakirjandus, suhtekorraldus, reklaam – täna on need valdkonnad tugevalt lõimitud ning teenivad eraldi ja koos nii erasektori kui kogu ühiskonna huvisid.


2. õppepäev: Reklaami 1000 nägu 

Toimub:     10.03 kell 11.00 -14.00
Koht: M-213
Õppejõud: Tiina Hiob

Püüame mõista, mis on tänasel päeval reklaam, milliste kanalite kaudu ja kuidas see meieni jõuab. Vaatame palju näiteid ning mõtestame kaubakommunikatsiooni. 

3. õppepäev:  Mis on ajakirjandus ja kuidas seda teha?

Toimub: 17.03 kell 14.00 -17.00
Koht: M-213
Õppejõud: Priit Hõbemägi

Tänapäevase meedia suhe traditsioonilise meediaga ning selle kasutusvõimalused ajakirjanduslikus töös. Mis on uudis? Mis on arvamus? Kuidas tuvastada tõepõhjata ajakirjandust?    

4. õppepäev: Sotsiaalmeedia - kas ajakirjanduse päästja või hukutaja - NB! TOIMUB 28.04 

Toimub: 24.03 kell 10.00- 13.00    28.04.2018 kell 10.00- 13.00
Koht: N-207    N307
Õppejõud: Marju Himma- Kadakas   Andres Jõesaar

Sotsiaalmeedia kasutamine on muutunud nii laialdaseks, et see on hakanud paljude jaoks asendama traditsioonilist meediat. Üha enam saavad inimesed uudiseid just sotsiaalmeedia kaudu. Mis on selle arengu plussid ja miinused? Kas meedia ja sotsiaalmeedia sulanduvad? Mille poolest need omavahel üldse erinevad?  

5. õppepäev: Kommunikatsioon, riskid ja kriis.

Toimub: Uus aeg! 7.04.2018 kell 11.00-14.00 31.03 kell 11.00- 14.00
Koht: N-307
Õppejõud: Mart Soonik

Kriis on täiuslik näide sellest, kuidas kommunikatsioonijuhtimine reaalses elus toimib. Vaatame üheskoos selle toimemehhanisme, arutleme päevakajaliste kriiside üle ja koostame üheskoos riskiauditi, milles arvestame nii sihtrühmi, kanaleid kui ka sobivaid sõnumeid.  


Maksumus: 25 eurot


Nõuded koolituse lõpetamiseks:

  •    osavõtt õppepäevadest (min 80%)
  •    kodutöö sooritamine


Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.


Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppetööga seonduvate küsimuste puhul:

Katrin Kuusik

Katrin.kuusik....at....tlu.ee

6199 908