Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Kevadsemestri kursused 2018 - Õpetajaharidus ja digitehnoloogia- teeme õppimise lahedaks

Õpetajaharidus ja digitehnoloogia- teeme õppimise lahedaks

  • Kevadsemestri õppetöö algab 17.veebruar ja kestab kuni 5.mai. 
  • Kevadsemestri lõpuaktus 19.mai 2018
Kevadsemestri lõpuaktus toimub 19.mai kell 12.00 Terra maja III korrusel aulas, ruum T-324!

Kursuse eesmärk on pakkuda võimalust tutvuda nutikate võimalustega, kuidas toetada õppijaid tulevikuühiskonnas, kus läbivaks märksõnaks on “DIGI”. Millised peavad olema tuleviku õpetaja oskused, hoiakud ja teadmised? Kuidas nende kujunemist toetada ning miks peame seda oluliseks? Igal kohtumisel toimub uue tehnoloogilise lahendusega tutvumine ning iseloomise tulemusel teadmiste kogumine.

“Technology is nothing. What’s important is that you have faith in people that they’re basically good and smart, and if you give them tools they’ll do wonderful things with them.” /Steve Jobs/

Maksimum osalejate arv kursusel: 25 õpilast

   

REGISTREERI KURSUSELE

  

1. õppepäev: Õpetajaharidus ja digipädevused

Toimub:  3.03.2018 kell 10.00-14.00                                                                                                                                       
Koht: M-136
Õppejõud: Linda Helene Sillat

Esimesel kohtumisel tutvuvad osalejad üksteisega ning panevad ühiselt end proovile tehnoloogia ja õpetamise valdkonnas. Õpetaja ja õppija digipädevused ja selle olulisus õppeprotsessis. Tehnoloogia rakendamise tavad ja strateegiad.

2. õppepäev: M-õpe

Toimub: 10.03.2018 kell 10.00- 14.00                                                                                                                                    
Koht: M-136
Õppejõud: Linda Helene Sillat

Mobiilne õpe. GPS-kunst. VOSK-põhimõtted. 

3. õppepäev: Liireaalsus ja virtuaalreaalsus

Toimub: 17.03.2018 kell 10.00- 14.00                                                                                                                                     
Koht: M-136
Õppejõud: Linda Helene Sillat

Liitreaalsus (AG) ja virtuaalreaalsus (VR) – ajalugu, trendid ja võimalused. AG ja VR loomine ja rakendamine õppimises.

4. õppepäev: Animatsiooni loomine

Toimub:  24.03.2018 kell 10.00- 14.00                                                                                                                                    
Koht: M-136
Õppejõud: Linda Helene Sillat

Animatsiooni loomise põhimõtted ja tavad. Animatsiooni ajalugu ja loomise võimalused. Visuaalne õppimine ja sisuloome. Autoriõigused. Praktikum – animatsiooni loomine

5. õppepäev: Robootika

Toimub: 31.03.2018  kell 10.00- 14.00                                                                                                                                    
Koht: M-136
Õppejõud: Linda Helene Sillat

Robootika võimaluste rakendamine õppimise toetamiseks erinevates haridusastmetes. Tehnoloogia maailm, areng ja trendid.

6. õppepäev: 

Toimub: 7.04.2018  kell 10.00- 14.00                                                                                                                                      
Koht: M-136
Õppejõud: Linda Helene Sillat

Arutelu ja kursuse kokkuvõte

Maksumus: 25 eurot

Arve saadetakse meilile 7-10 päeva pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 23. veebruariks. Hiljem või loobumisest mitte teatanu on kohustatud tasuma arve.

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.

Kursuse koordinaator, kelle poole pöörduda õppetööga seonduvate küsimuste osas: 

Riina Stahl

Riina.Stahl....at....tlu.ee

+372 6199 774