Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Sügissemestri kursused 2017

Sügissemestri kursused 2017

Õpilasakadeemia kursused on suunatud gümnaasiumi- ja kutsekoolinoortele. 

Opilasakadeemia-voldikud    Tallinna-Ülikooli-astumine    Kaks noort Õpilasakadeemias    Loengus Õpilasakadeemia


Lõpuaktus toimub 16. detsembril kell 12.00 Terra maja aulas (T-324)

  • Õpilasakadeemia vahepeatus toimub 4.november!

Tutvu sügissemestril toimuvate kursustega lähemalt 

Rakenduspsühholoogia: vaadates tulevikku

psühholoogia_2.jpg

Kursus annab vajalikud teadmised algava täiskasvanu eluga edukalt toime tulemiseks. Teemad käsitlevad konfliktidele lahenduse leidmist, oma tegevuste eesmärgistamist ning karjääriplaneerimist. Lisaks antakse ülevaade noori ohustavatest söömishäiretest ning sõltuvustest. Räägitakse ka paarisuhetest ning pereplaneerimisest.

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 28.10, 18.11, 4.11, 25.11.

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

3D mudelid, visualiseerimine ja printimine

komm.jpg

Kursus annab vajalikud teadmised 3D printimisega seotust. Programmide Solid Edge, Blender põhimõtted ning 3D printimine FDM meetodil. Praktilise tööna ehitatab iga osaleja auto mudeli, skanneerib ning prindib autosse enda kujutise. 

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 21.10, 4.11, 18.11, 25.11.

Maksumus: 40 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Ristmeedia filmis ja televisioonis - mis, miks ja kuidas?

ristmeedia.JPG

Osaleja saab aimu ristmeedia sisu loomisest ja mõjust inimestele. Kursus aitab kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks. Tegemist on aktiivse kursusega, mille käigus osalejad ise loovad ristmeedia projekte. 

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 2.12

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Noorsootöö - kellele ja miks?noorsootoo.jpg

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised noorsootöö kokkuleppelisest tähendusest ja noorsootöö sisust Eestis.

Kursuse läbinu teab noorsootöö tähendust, sisu ja olemust. Lisaks mõistab lõpetanu noorsootöös toimuvat õppimist ning oskab ära tunda noorsootöös kasutatavaid meetodeid.

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 4.11, 18.11, 2.12.

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Projektijuhtimine

projektijuhtimine.jpg

Kursus annab teadmised projekti tsüklist ning tutvustab olulisemaid põhimõtteid, kuidas kirjutada projekti. Osaleja saab ülevaate erinevate programmide rahastamise vormidest ja taotlusvõimalustest ja eeldused neid kasutada reaalses elus. Kursuse lõppedes valmib osalejatel grupitööna reaalne projekt, mida on soovi korral võimalik ellu viia. 

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 2.12.

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Eripedagoogika - avasta kaaslase eriline maailm

education.jpg

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised erivajadustesest ning erivajadustega inimeste võimalustestest Eestis. Kursuse lõpuks mõistavad õpilased paremini eripedagoogika eriala, tunneb kaasava õppe põhimõtteid, omab baasteadmisi erivajadustest ning teab erivajadustega inimeste võimalusi Eestis.

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 2.12.

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Romaani maade kirjandus 

itaalia%20ja%20hispaania%20keel%20ja%20kultuur.jpg

Kursuse käigus saab õpilane baasteadmised hispaania, prantuse ja itaalia kirjandusest, ajaloost ja kultuurist.

Toimumisaeg: 30.09, 14.10,  4.11, 18.11, 2.12.

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Antropoloogia: uurides kaasaegseid kultuure

syda_0193369.jpg

Selleks, et mõista erinevaid kultuure, uurib antropoloogia inimest ning tema suhet maailmaga. Antropoloogid aga usuvad, et sügavamaks mõistmiseks on vaja luua usalduslikud ning lähedased suhted nendega, keda uuritakse ning osaleda ka nende elus.

Kursuse sisu on täiendamisel. 

Toimumisaeg: 30.09, 14.10, 4.11, 18.11, 2.12.

Maksumus: 25 eurot (ei lisandu km)

Registreerimine on lõppenud!

Kursuse kava: SIIN

Õpilasakadeemial on õigus vajadusel ajakavas muudatusi teha. Küsimuste korral kirjuta julgelt akadeemia....at....tlu.ee.