Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Noorsootöö- kellele ja miks?

Noorsootöö- kellele ja miks?

Sügissemestri lõpuaktus toimub 16.detsember kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas T-324! 


Kursuse eesmärk on kujundada baasteadmised noorsootöö kokkuleppelisest tähendusest ja noorsootöö sisust Eestis. Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi. Noorsootöö arendab individuaalseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ning aitab luua suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali. 


1. õppepäev: Noorsootöö olemus ja sisu

Toimub: 30.09.2017, kell 11.00-14.00
Koht: M-227
Õppejõud: Lianne Teder

Noorsootöö olemus ja sisu. Vastused küsimustele, mis on noorsootöö ja kes on noored. Allikad: noorsootöö seadus, noortevaldkonna arengukava 2014-2020.                                                                                                                                                                                                   

2. õppepäev: Noorsootöötaja kutse

Toimub: 14.10.2017, kell 10.00- 14.00
Koht: M-227
Õppejõud: Lianne Teder

Noorsootöötaja kutse. Vastused küsimustele, kes on noorsootöötaja, kus ta tegutseb, millised nõuded ja ootused on talle esitatud.

3. õppepäev: Õppimine noorsootöös

Toimub: 4.11.2017, kell 10.00-14.00
Koht: M-227
Õppejõud: Lianne Teder

Õppimine noorsootöös. Mitteformaalne, informaalne ja formaalne õpe. Õppe eesmärgistamine. Vastus küsimusele, kuidas toimub õppimine noorsootöös. Õppe tunnustamine, Noortepass ja võtmepädevused.                                                                        

4. õppepäev: Noorsootöö keskkonnad ja meetodid

Toimub: 18.11.2017, kell 10.00-14.00
Koht: M-227
Õppejõud: Lianne Teder

Noorsootöö keskkonnad ja meetodid. Millistes keskkondades noorsootöö toimub, mida seal tehakse, milliseid meetodeid kasutatakse.                                                                                   

5. õppepäev: Kokkuvõte

Toimub: 2.12.2017, kell 10.00- 13.45
Koht: M-227
Õppejõud: Lianne Teder

Noored, noorsootöötajad, noorsootöö meetodid ja keskkonnad. Kokkuvõte ainest.                                                                    

Maksumus: 25 eurot


REGISTREERI KURSUSELEArve saadetakse meilile 14 päeva jooksul pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 7. oktoobriks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 


Kursuse koordinaator: 

Riina Stahl

riina.stahl....at....tlu.ee

6199774