Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Sügissemestri kursused 2017 - Antropoloogia

Antropoloogia

Sügissemestri lõpuaktus toimub 16.detsember kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas T-324! 


Kursuse eesmärk on toetada baasteadmiste kujunemist antropoloogia erialal; kujundada valmisolek ülikoolis õppimiseks.


1. õppepäev: Sissejuhatav loeng. Antropoloogiateadus ja etnograafiline uurimus. 

Toimub: 30.09.2017, kell 11:00 - 15:00
Koht: A006
Õppejõud: Piibe Kolka

Esimeses seminaris räägime, mis on antropoloogiateadus ja etnograafiline praktika. Võrdleme ajaloolist perspektiivi ja tänapäevast arusaama. Näidete abil etnograafilisest kirjandusest ja filmidest püüame mõista antropoloogilise uurimuse eripära. Kuidas panustab antropoloogiline lähenemine ühiskondlikku arutellu? Milliseid teaduslikke ja eetilisi dilemmasid see endas kätkeb? 

Seminari teises pooles räägime antropoloogide peamisest uurimismeetodist – osalusvaatlusest. Mis muudab igapäevase maailmakogemise uurimisvahendiks? Mis juhtub siis, kui osalusvaatlusele lisanduvad kaamera ja helisalvestaja? Nende küsimustega tegeleme vaadeldes erinevaid näiteid antropoloogilises kirjanduses ja filmides. Tudengid teevad läbi praktilise välkvälitöö harjutuse, mis aitab osalusvaatluse olemust paremini mõista.

2. õppepäev: Tööantropoloogia, töö ja antropoloogia.

Toimub: 14.10.2017, kell 12:00 - 16:00
Koht: A006
Õppejõud: Eeva Kesküla

Enamus meist kasvab üles teades, et selleks et elada, peame tegema tööd. Töö on tüütu kohustus, mis röövib meie vaba aega ja takistab meid tegelemast muude, loomingulisemate asjadega. Samuti on  töö see, mis annab meie elule mõtte, annab meile rolli, mis teeb meid kogukonnas hinnatuks ja vajalikuks. Töö tekitab tihti tülpimust, mittetöötamine aga süütunnet. Majandusantropoloogia alateema 'töö' on hea viis seletamaks mitmeid antropoloogia keskseid küsimusi, kuna kõigil meil on sellega isiklik suhe. Kuid kas tööd mõistetakse kõigis ühiskondades ühtemoodi? Mis on töö ja mängu vahe? Millepärast tekib ühiskondades tööjaotus, kus erinevaid ülesandeid või ameteid jagatakse lähtuvalt soost, vanusest ja sotsiaalsest klassist? Miks töötatakse mõnes kultuuriruumis palju rohkem kui mõnes teises? Kas töö eest peaks alati raha saama? Ja kas tehnoloogia areng tähendab, et masinad teevad igava töö meie eest ära ja meile jääb rohkem vaba aega, et niisama mõnuleda ja midagi toredat teha?

Selles loengus tutvustatakse läbi töö teema antropoloogia võtmeküsimusi ning tehakse töö teemaga seotud mõtteharjutusi. Antropoloog EevaKesküla, kes on uurinud kaevurite tööd Eestis ja Kasahstanis, seletab, miks tasub tööd uurida ning millised on sellega seotud takistused ja väljakutsed.

3. õppepäev: A Historical Review of Anthropological Cinema (loeng toimub inglise keeles) 

Toimub: 4.11.2017, kell 12.00-16.00
Koht: A006
Õppejõud: Carlo Cubero

Anthropologists have been using film as a central methodological tool since the late 19th century. This lecture will examine the different ways in which anthropologists have used cinema and film-making methodologies in carrying out their research and in presenting their findings. The lecture will particularly examine some of the contradictions and contributions that have emerged with the implementation of the visual medium in anthropological research. It will place these contradictions within the development of anthropological discourse and the development of documentary film in general. Ultimately, the lecture will examine the relationship that anthropologists have historically had with visual media and relate these relationships to the history of cinema.

4. õppepäev: Religiooni- ja kogemusantropoloogia. Antropoloogina Hare Krishna kogukonnas Lääne-Bengaalis.

Toimub: 18.11.2017, kell 12.00-16.00
Koht: A006
Õppejõud: Marje Ermel

Loengu käigus käsitletakse erinevate antropoloogide religioosse kogemuse määratlusi. “Religioosset kogemust” pole sageli lihtne mõista ega edasi anda. Seon arutelu ka omaenda uurimistööga heli ja teadvuse tähendusest rahvusvahelises hare krishna kogukonnas Mayapuris Indias. Ma jagan oma kogemusi helide salvestamisest, mis on asendamatu osa helide antropoloogiast ja tajude etnograafia loomisest. Otsin vahetumaid mooduseid “religioosse kogemuse” ja üldisema inimkogemuse mõtesamiseks ning samal ajal tutvustan palverännaku tähendust ning tajude ja teadvuse antropoloogiat. Loengu teises pooles vaatame etnograafilist filmi ühe Soomes sündinud Krishna pühendunu rännakutest.

5. õppepäev: Mida teha pärast antropoloogia eriala lõpetamist? 

Toimub: 2.12.2017, kell 12.00-16.00
Koht: A006
Õppejõud: Antropoloogia eriala vilistlased

Selles loengus kuulete antropoloogia vilistlastelt nende kogemusi, mida nad on teinud oma antropoloogia haridusega pärast kooli lõpetamist. Kuulete, milliseid oskusi nad õpingute jooksul omandasid ning kuidas need oskused on aidanud neil hiljem elu erinevates maailmapaikades uutmoodi mõtestada ning endale huvitavaid, arendavaid ja meelepäraseid töökohti leida.


Maksumus: 25 eurot


REGISTREERI KURSUSELE


Arve saadetakse meilile 14 päeva jooksul pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 7. oktoobriks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 


Kursuse koordinaator: 

Marje Ermel

Marje.ermel....at....tlu.ee

619 9537