Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Sügissemestri kursused 2017 - Eripedagoogika - avasta kaaslase eriline maailm

Eripedagoogika - avasta kaaslase eriline maailm

Sügissemestri lõpuaktus toimub 16.detsember kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas T-324! 


Kursuse eesmärk on kujundada baasteadmised erivajadustest ning erivajadustega noorte võimalustest Eesti ühiskonnas; kujundada valmisolek ülikoolis eripedagoogika õppimiseks.


1. õppepäev: Ülevaade sagedamini esinevatest erivajadustest ja kaasava õppe põhimõtetest

Toimub: 30.09.2017, kell 11.00 - 14.15
Koht: M-226
Õppejõud: Lii Lilleoja (MA)

Kohtumist alustatakse tutvumise ja interaktiivse viktoriiniga "Kui hästi tunnen eripedagoogika termineid?". Seejärel käsitletakse järgmisi ülevaatlikke teemasid: sissejuhatus eripedagoogikasse; ülevaade enam esinevatest erivajadustest; kaasava hariduse põhimõtted. Seejärel saavad kõik osaleda vestlusringis: "Mina ja erivajadustega noor". Õppepäev lõpetatakse õppefilmi vaatamisega intellektipuudega laste arendamisest.

2. õppepäev: Autismispektrihäired ning suhtlemine autistliku noorega 

Toimub: 14.10.2017, kell 10.15-13.30
Koht: M-226
Õppejõud: Lii Lilleoja (MA)

Alustatakse grupitööga "Mina ja autism", seejärel tehakse kokkuvõte grupitööst. Jätkatakse lühiloenguga autismi olemusest, põhjuste alaliikidest ja suhtlemisest erivajadustega noortega. Vaadatakse filmi autismist, millele järgneb filmiarutelu.

3. õppepäev: Kurtus ja vaegkuulmine. Tutvumine kurdi noorega.

Toimub: 28.10.2017, kell 10.15 - 13.30
Koht: M-226
Õppejõud: Lii Lilleoja (MA)

Alustatakse väite-testiga kuulmispuudest ning arutletakse testi väidete üle. Jätkatakse lühiloenguga kuulmispuuete põhjustest, liigitusest, kurtide õpetamise erinevatest meetoditest. Õpitakse sõrmendamist ja lihtsamaid viipeid. Grupitööna valmistatakse meelespea kuulmispuudega inimesega suhtlemiseks. Seejärel toimub kohtumine kurdi noorega viipekeele tõlgi vahendusel. Noor räägib oma haridusteest, vabaaja tegevustest ja tulevikuplaanidest. Järgnevad küsimused ja vastused.

4. õppepäev: Nägemispuue. Tutvumine nägemispuudega noorega.

Toimub: 11.11.2017, kell 10.15 - 13.30
Koht: M-226
Õppejõud: Tiiu Tammemäe (PhD)

Alustatakse mänguga, mis aitab sisse elada käsitletavasse teemavaldkonda. Seejärel toimub lühiloeng nägemispuuete põhjustest, olemusest ning sügava nägemispuudega ja pimedate noorte õpetamismeetoditest. Tutvutakse pimedate laste arendamisel kasutatavaid õppevahendeid ning igapäevaseid abivahendeid. Grupitööna mõeldakse küsimustele, mida esitada nägemispuudega noorele. Toimub kohtumine sügava nägemispuudega noorega, kes räägib oma haridusteest, vaba aja tegevustest ja tulevikuplaanidest. Diskussioon ja küsimuste esitamine.

5. õppepäev: Liikumispuue. Tutvumine liikumispuudega noorega.

Toimub: 25.11.2017, kell 10.15 - 13.30
Koht: M-226
Õppejõud: Tiiu Tammemäe (PhD)

Alustatakse lühiloenguga liikumispuude liikidest, tekkepõhjustest ja rehabilitatsioonivõimalustest. Järgneb arutelu gruppides ning grupitööde kokkuvõtted. Seejärel toimub kohtumine liikumispuudega noorega, kes räägib oma elust, haridusteest, vaba aja tegevustest ning tulevikuplaanidest. Võimalus esitada küsimusi. Vaadatakse filmi "1+1", järgneb filmi arutelu.

6. õppepäev: Seminar iseseisvate tööde põhjal. Kokkuvõte kursusest

Toimub: 2.12.2017, kell 10.15-13.30
Koht: M-226
Õppejõud: Lii Lilleoja (MA), Tiiu Tammemäe (PhD)

Alustatakse iseseisvate tööde esitlusega ("Intervjuu erivajadustega noorega"). Pärast iga esitlust saavad kaasõppijad kommenteerida ja esitada küsimusi. Seejärel tehakse kokkuvõte kursusest maailmakohviku meetodil. Kursuse lõpetab tagasiside ja lõpuring.

Maksumus: 25 eurot


REGISTREERI KURSUSELE

Arve saadetakse meilile 14 päeva jooksul pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 7. oktoobriks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 


Kursuse koordinaator:

Riina Stahl
riina.stahl....at....tlu.ee
619 9774