Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Sügissemestri kursused 2017 - Projektijuhtimine

Projektijuhtimine

Sügissemestri lõpuaktus toimub 16.detsember kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas T-324! 


Kursuse tulemusena saab õppija teada projektijuhtimise olulisemad põhimõtted ja riskid, õpib kirjutama ja juhtima projekti, analüüsib projektijuhtimisega seotud riske ning koostab rahastustaotlusi.

1. õppepäev: Projektijuhtimise põhimõisted. Meeskonnatöö.

Toimub: 30.09.2017, kell 11:00 - 14:30
Koht: T-412
Õppejõud: Marit Oimet

Sissejuhatus koolitusse ja tutvumine osalejatega läbi mänguliste tegevuste. Räägime meeskonnatööst ja selle olulisusest projekti läbiviimisel. Kogu koolituse vältel kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid, et koolitusmaterjalile erinevatest külgedest läheneda.

2. õppepäev: Projekti planeerimine. Tegevuskava. SWOT-analüüs.

Toimub: 14.10.2017, kell 11:00 - 14:30
Koht: T-415
Õppejõud: Marit Oimet

Teisel korral hakkame projekti, kui sellise, olemusega lähemalt tutvuma. Vaatame, kuidas projekti eesmärke sõnastada ning koostame tegevuskava mustandi. Planeerime ressursse ja analüüsime võimalikke riske.

3. õppepäev: Eelarve koostamine, erinevad rahastusallikad ja nende taotlusvormid.

Toimub: 28.10.2017, kell 11:00 - 14:30
Koht: T-412
Õppejõud: Marit Oimet

Lisaks inimestele vajab projekt ka finantsressursse. Seekord teeme tutvust projekti finantsküljega. Mida pidada silmas eelarve koostamisel? Kust üldse raha küsida ja mis on omafinantseering? Katsetame üheskoos läbi erinevaid taotlusvorme.

4. õppepäev: Sponsorite leidmine. 

Toimub: 11.11.2017, kell 11:00 - 14:30
Koht: T-412
Õppejõud: Marit Oimet

Olles eelnevalt juba tutvunud erinevate taotlusvormidega, siis püüame leida ka muid erinevaid rahastusallikaid. Kuidas toetajaid leida ning enda poole võita? Miks osad projektid leiavad omale sponsorid ja teised mitte? Neljandal päeval vaatame lähemalt erinevaid toetuse vorme ning õpime ka sponsorkirja kirjutamise nippe.

5. õppepäev: Projekti hindamine ja aruandlus.

Toimub: 25.11.2017, kell 11:00 - 14:30
Koht: T-412
Õppejõud: Marit Oimet

Eelviimane koolituspäev on selleks, viimistleda ja täiendada oma projekte ning vajadusel juhendajaga konsulteerida võimalike kitsaskohtade osas. Päeva teises pooles vaatame läbi projekti hindamise ja aruandlusega seotud teemad. Viienda päeva lõpuks peaks osalejate grupitöö olema jõudnud viimistlemise järku.

6. õppepäev: Koostatud projekti esitlemine ja kaitsmine. Tagasiside.

Toimub: 02.12.2017, kell 11:00 - 14:30
Koht: T-412
Õppejõud: Marit Oimet

Koolituse käigus loodud projektide esitlemine ja tagasisidestamine. Iga grupp esitleb oma projekti ning annab tagasisidet mõne teise grupi projekti kohta – kas nemad hindamiskomisjonina annaksid projektile rahastuse või oleks vajalik teha muudatusi? Kui vaja teha muudatusi, siis milliseid? Mis on projekti tugevused ja nõrkused? Koolituselt lahkudes peaks Sul varrukast olema võtta projekt, mille saad rahastajatele esitada. Ja siis pole enam muud kui – KORRALDAMA!

Maksumus: 25 eurot


REGISTREERI KURSUSELE  


Arve saadetakse meilile 14 päeva jooksul pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 7. oktoobriks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 


Kursuse koordinaator:

Teele Ilvest
Teele.ilvest....at....tlu.ee
640 9369