Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Sügissemestri kursused 2017 - Ristmeedia filmis ja televisioonis

Ristmeedia filmis ja televisioonis

Sügissemestri lõpuaktus toimub 16.detsember kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas T-324! 

Kursuse eesmärk on teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeediat kui eriala; saada aimu ristmeedia sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.

Vaata allpoolt, mida tegid eelmise kursuse õpilased.

1. õppepäev: Ristmeedia olemus

Toimub: 30.09.2017, kell 11.00-14.00
Koht: N-207
Õppejõud: Sandra Truija

Esimeses loengus käsitleme ristmeedia olemust ja selle eripära ning heidame kriitilise pilgu meid ümbritsevasse meediasfääri, mõistmaks kus ja kas me oleme ristmeedia ilminguid märganud. Süüvime ka ristmeedia komplekssemasse väljundisse nimega transmeedia ning teeme esmased tutvused selle teematika oluliste autorite ning projektidega. Loengu lõpus toimub ajurünnak ning esitine gruppide moodustamine.

2. õppepäev: Kuidas jutustada lugu 

Toimub: 14.10.2017, kell 10.30-13.30
Koht: N-109
Õppejõud: Sandra Truija

Uurime, kuidas sünnib lugu, millega on võimalik suhestuda ning millistele alustaladele rajada teos, mis kandub edasi. Teeme tutvust mõistega innovatsioon ning arutleme arhetüüpide ning müüdi jätkuvast asjakohasusest. Selgitame välja, millistest osadest koosneb ristmeedia projekti universum ning rakendame õpitut grupitöödes.

3. õppepäev: Meediaplatvormide mõju sõnumile

Toimub: 28.10.2017, kell 10.30 - 13.30
Koht: N-207
Õppejõud: Sandra Truija

Tutvume erinevate võimalike meediumitega ning arutleme nende asjakohasuse üle kommunikatsioonistrateegia lähtekohalt. Analüüsime tõusvaid trende digitaalmeedias ning nende mõju ühiskonnale ning õpime tundma erinevaid strateegiaid sihtrühma moodustamiseks. Loengu viimases osas kasutame kogutud teadmisi grupitöö arendamiseks. Toimub ideede vahekaitsmine ning täiusliku pitch’i poole püüdlemine.

4. õppepäev: Ristmeedia eripärad

Toimub: 11.11.2017, kell 10.30 - 13.30
Koht: N-207
Õppejõud: Sandra Truija

Teeme lähemalt tutvust ristmeediale eripäraste loojutustamise strateegiatega, mis aitavad siduda narratiivi erinevatel platvormidel üheks. Uurime, mis juhtub kui projekt lõpeb - kes on tänapäeval sisu tootja ning kes tarbija. Ref. Prosumer Culture. Samuti käsitleme ristmeedia projekti produtseerimise ning projektijuhtimise lähtepunktist. Analüüsime hiljutisi ristmeedia projekte ning lihvime sellest tulenevalt oma grupitöid.

5. õppepäev: Sotsiaalmeedia ning sisuloome

Toimub: 25.11.2017, kell 10.30- 13.30
Koht: N-109
Õppejõud: Sandra Truija

Uurime, mis on sotsiaalmeedia eripärad ning tutvume võimalustega luua jälgijaskonda, kes tegeleks sisuloomega omaenese initsiatiivist. Teeme tutvust erinevate sisuloome võimaluste ning programmidega ning tegeleme grupitööde tehnilise teostusega. Igal grupil on võimalus konsulteerida lektoriga ning saada just neile suunatud tagasisidet projekti arendamiseks.

6. õppepäev: Ristmeedia ja äri. Kursusetööde esitlus

Toimub: 2.12.2017, kell 10.30- 13.30
Koht: N-207
Õppejõud: Sandra Truija

Ristmeedia kui integreeritud turunduskommunikatsioon reklaamis, filmitööstuses ning kirjastustes. Ristmeedia projektide rahastamine, taotluste esitamine ning festivalid üle maailma. Külastus eriala spetsialistidelt. Esitlused ning arutelu.

Maksumus: 25 eurot

REGISTREERI KURSUSELE


Ristmeedia kursus annab praktilise kogemuse. Vaata siit, millega eelmise ristmeedia kursuse noored Tallinn Music Week´il hakkama said:

  • Artikkel eesti päevalehes Mihail Lustiniga, kes oli TMW Noor meeskonnas.
  • TMW Noor x Happy Socks collaboration: fotoshoot Beyond Beyond bändi liikmetega koos fotograafiga Patrik Tamm. Noored korraldasid kogu stilistka, pildistamise, olid loovidee autorid ja korraldasid kohtumise ka bändiga.

TMW noor programm kuhu kuulusid Talks vestlusprogramm, õhtune showcase  ja päevane linnalava Uuskasutuskeskuses. 

  • Fotogalerii üritusest, esinesid Beyond, Beyond, The Boondocks ja The Notes. 
  • Noored kujundasid kogu Noorte programmi kujunduse ise oma näo järgi. Õhtune showcase ja fotod.
  • Kogu TMW ürituste kava.

Kogu protsessi vältel on olemas juhendaja ning praktiline kogemus annab suurepärase võimaluse tulevikus ülikooli sisse astumiseks.Arve saadetakse meilile 14 päeva jooksul pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 7. oktoobriks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 

Kursuse koordinaator: 


Katrin Kuusik

Katrin.kuusik....at....tlu.ee

619 9908