Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia - Sügissemestri kursused 2017 - Rakenduspsühholoogia: "vaadates tulevikku"

Rakenduspsühholoogia: "vaadates tulevikku"

Sügissemestri lõpuaktus toimub 16.detsember kell 12.00 Tallinna Ülikooli aulas T-324! 

Kursuse eesmärk on anda kuulajatele vajalikud teadmised algava täiskasvanu eluga edukalt toime tulemiseks. Teemad käsitlevad konfliktidele lahenduse leidmist, oma tegevuste eesmärgistamist ning karjääriplaneerimist. Lisaks antakse ülevaade noori ohustavatest söömishäiretest ning sõltuvustest. Räägitakse ka paarisuhetest ning pereplaneerimisest.

1. õppepäev: Sõltuvushäired

Toimub: 30.09.2017, kell 12:00 - 15:30
Koht: A-121
Õppejõud: Kadri Pakaste

Loengus räägitakse erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas sõltuvusest vabaneda.

2. õppepäev: Kiusamine ja söömishäired

Toimub: 14.10.2017, kell 12:00 - 15:30
Koht: A-121
Õppejõud: Rainer Mere

Loengus heidame pilgu toitumishäirete valdkonnale. Käsitletakse erinevaid teemasid nagu kehataju ja minapilt, keha häbistamine ning kuidas negatiivne kehataju võib viia söömishäirete väljakujunemiseni. Loengus vaadeldakse kaht peamist toitumishäiret – Anorexia Nervosa ja Bulimia Nervosa, nende erinevusi ja sarnasusi, võimalikke tekkepõhjuseid, häirete kulgu ning ravi. Loengus käsitletakse ka üleüldist tervist puudutavaid teemasid nagu tervislik toitumine, liikumine jms.

3. õppepäev: Kiusamine ja söömishäired

Toimub: 28.10.2017, kell 12:00 - 15:30
Koht: A-121
Õppejõud: Rainer Mere

Loengus arutletakse kiusamise mõiste üle, uuritakse erinevusi kiusamise ja konflikti vahel ning käsitletakse erinevaid rolle kiusamises. Lisaks tutvustatakse kiusamisega toimetulemise viise ja erinevate inimeste vastutust selles. Räägitakse, millised on kiusamist ennetavad tegevused, kiusamisjuhtumite lahendamise võimalused ja pealtvaatajate roll muutuste tekkimisel.

4. õppepäev: Ajajuhtimine 

Toimub: 4.11.2017, kell 12:00 - 15:30
Koht: A-122
Õppejõud: Kaisa Linnamägi 

Kas oled tundnud, et päev jääb kõikide asjatoimetuste jaoks liiga lühikeseks? Või et see tähtis ülesanne kannatab ju oodata küll, kuni tuleb jälle viimasel minutil tööle asuda? Ajaplaneerimise loengus räägime ajast, eesmärkide seadmisest ja enesejuhtimisest. Saad kaasa hulgaliselt nippe ja mõtestad enda jaoks lahti aja mõiste.

5. õppepäev: Antisotsiaalne käitumine 

Toimub: 18.11.2017, kell 12:00 - 15:30
Koht: A-121
Õppejõud: Mihkel Velström 

Loengus vaadatakse otsa küsimusele - mis on hea ja õige käitumine meie ühiskonnas ning miks me sellise käitumise valime ja mis on selle vastand? Arutleme, mis on kirja pandud ja kirjutamata seadused ning miks meil neid vaja on. Uurime, kas antisotsiaalsus on paratamatu. Käsitleme näiteid, kuidas emotsioonid ja antisotsiaalne käitumine on seotud. Teooria seome realasete juhtumitega.


6. õppepäev: Karjääri planeerimine 

Toimub: 25.11.2017 , kell 12:00 - 15:30
Koht: A-121
Õppejõud: Kaisa Linnamägi
 Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest, valikutest ja ostustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel.

Maksumus: 25 eurot

REGISTREERI KURSUSELE  NB! Kursus on täis, hetkel võimalik registreerida vaid ootejärjekorda.


Arve saadetakse meilile 14 päeva jooksul pärast kursuse algust. Kui osaleja soovib tühistada registreerimist, palume kirjutada akadeemia....at....tlu.ee hiljemalt 7. oktoobriks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru.

Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 


Kursuse koordinaator:

Sille Silluta

Sille.Silluta....at....tlu.ee

6409 472