Esileht - ÕPINGUD - Õppeinfo - Doktorandile

Hea doktorant

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline. Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Välisjuhendajate kõrge osakaal on üks näitajatest, mis eristab meid positiivselt teistest Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest.

Oleme seadnud eesmärgiks, et kõik doktorandid saavad õpingute ajal välisülikoolis õppimise ja teadustöö tegemise kogemuse. Usume, et erinevate koolkondade ja traditsioonide kokkupuutel sünnivad uued ja innovaatilised ideed ning arenevad iseseisvad kriitiliselt mõtlevad noored teadlased. Et seda eesmärki saavutada, toetame igati doktorantide mobiilsust. Stipendiumivõimalusi mobiilsuseks on mitmeid ja kui veebilehel olevast infost jääb puudu, soovitame pöörduda nõu ja abi saamiseks instituudi, doktorikooli või teadusosakonna poole. Ärge jääge ootama, vaid tegutsege kohe!

Viimasel ajal on muutunud aktuaalseks arutelud teemal, kas riik ja ülikool peaksid doktoranti suhtuma kui tudengisse või kui noorde teadlasesse ja kolleegi. Praegu kahjuks ülikoolil kõigile doktorantidele nooremteaduri töökohta pakkuda võimalik ei ole, kuid meil on kindel soov, et doktorandid mitte ainult ei osaleks aktiivselt koduinstituudi teadustöös, vaid tooksid värskeid ideid ülikooli vereringesse ning looksid või aitaksid tugevdada sildu erinevate teadus- ja loometöö valdkondade vahel. Ülikooli üks prioriteete on ka interdistsiplinaarsete teadusrühmade loomine ja vastavate algatuste ning teadusprojektide toetamine. Kõik saab alguse koostööst doktoritöö juhendajaga, kuid võiks kujuneda õpingute jooksul oluliselt laiemaks.

Doktoriõpingute edukaks läbimiseks leiate vajaliku informatsiooni käesolevalt veebilehelt ning saate tuge oma instituudist, doktorikoolist, teadusosakonnast, karjääri- ja nõustamiskeskusest ning raamatukogust. Soovitame teil liituda ka teadustöö ja mobiilsuse rahastamise võimalusi kajastavate listidega ning astuda teaduse rahastamise andmebaasi Research Professional kasutajaks.