Esileht - ÕPINGUD - Õppeinfo - Doktorandile - Doktoriõppe üleülikoolilised ained

Doktoriõppe üleülikoolilised ained

Eesti keeles loetavaid aineid on võimalik läbida individuaalõppe korras ka inglise keeles. 

NrInstituutAinekood Õppeaine nimetus eesti ja inglise keelesEAPVastutatav õppejõudPlaneeritud semestrid ja kontaktõppe keel
1. HTI KAD8045 Õppimine ja õpetamine ülikoolis
Learning and Teaching in University
Larissa Jõgi
Katrin Karu
S 2017 - ENG
2. DTI IFI8003 Teadusmetodoloogia
Research Methodology
Kai Pata
Katrin Niglas
K 2017 - EST/ENG
K 2019 - EST/ENG
3. DTI IFI8004 Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs
Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases
Katrin Niglas S 2018 - EST/ENG
4. DTI IFI8005 Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks
Multivariate Statistics: Methods for Classifying and Cases
Katrin Niglas S 2017 - EST
S 2019 - EST/ENG
5. DTI IFI8007 Kombineeritud uuringudisainid
Mixed Methods Research Design
Katrin Niglas K 2018 - ENG
K 2020 - ENG
6. DTI IFI8109 Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine
Planning and Running R&D Projects
Peeter Normak K 2018 ENG
K 2020 ENG
7. DTI INT8020 Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes
Practice of Research in Social Sciences
Tiiu Reimo S 2018 EST/ENG
8. TÜHI EKE8007 Eesti teaduskeel ja terminoloogia
Academic Estonian and Terminology
Peep Nemvalts S 2017 EST
9. TÜHI EKE8010 Avalik esinemine
Public Speaking
Katrin Aava K 2017 EST/ENG
K 2018 EST
10. TÜHI EKL8026 Humanitaaria aktuaalsed meetodid
Current Methods in Humanities
Anna Verschik
Tõnu Viik
K 2018 ENG
11. TÜHI HIK8001 Akadeemiline kirjutamine
Academic Writing
Daniele Monticelli K 2017 ENG
K 2018 ENG
12. LTI PSP8041 Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes
Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences
Aaro Toomela K 2017 EST
K 2019 EST
13. LTI PSP8042 Arengu ja õppimise uurimine
Studying Development and Learning
Eve Kikas K 2018 EST
K 2020 EST
14. ÜTI RII8001 Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
Philosophy and Methodology of Social Sciences
Peeter Selg (ENG) Rein Ruutsoo (EST) K 2017 ENG
K 2018 EST
15. ÜTI RII8064 Võrdlev uurimismeetod
Comparative Research
Anu Toots S 2018 EST
16. ÜTI RAS8006 Kvalitatiivsete meetodite seminar
Seminar on Qualitative Methods
Airi-Alina Allaste  K 2017 EST
K 2019 EST
17.  ÜTI RAS8005 Andmeanalüüsi meetodite seminar
Seminar on Statistical Data Analysis Methods
Ellu Saar K 2017 EST
K 2019 EST
18.  ÜTI RAS8210 Teadusliku artikli kirjutamise seminar
Seminar on Writing a Scientific Article
Triin Roosalu
Liis Ojamäe
K 2018 EST
S 2018 EST
19. ÜTI RAS8904 Projekti kirjutamise seminar
Seminar on Project Writing
Ellu Saar S 2018 EST
20. ÜTI DID8056 Rahvastikuarengu teooria seminar
Seminar on Population Development
Luule Sakkeus K 2018 EST
S-K 2019/20 EST
21. ÜTI DID8055 Sissejuhatus Statasse
Introduction to Stata
Martin Klesment K 2018 EST
K 2020 EST