Esileht - ÕPINGUD - Õppeinfo

Dokumentide väljastamine

Ülikoolis õppimisega seotud dokumente (nt tõend, väljavõte õpingukaardist, diplomi duplikaat) väljastavad akadeemilised üksused ja õppeosakond.

  • Üliõpilased saavad vajalikud dokumendid reeglina oma akadeemilisest üksusest  (instituudist/kolledžist). 
  • Endised üliõpilased saavad dokumendid õppeosakonnast (ruum T213, Narva mnt 25).

Diplomi duplikaadi taotleja esitab taotluse Tallinna Ülikooli õppeprorektorile, näidates ära taotluse põhjuse. Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument, kui see on olemas, kuid rikutud. Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja, v.a. juhul, kui algdokument on vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt. Diplomi duplikaat vormistatakse kehtival diplomi plangil, mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna “DUPLIKAAT”. Enne 01. juunit 2002. a Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatkse A4-formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile. Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number, väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid.