Esileht - ÕPINGUD - Õppeinfo

ELU

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli uus õppeaine, mille raames erinevate erialade üliõpilased ja juhendajad viivad koostöös ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. ELU õppeaine on mõeldud nii bakalaureuse kui ka magistriastme üliõpilastele. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d.  Projekti rühma moodustavad 6-8 üliõpilast vähemalt kolmelt erialalt.
ELU projekti idee võib pärineda kas õppejõult (ELU 1.0) või üliõpilaselt (ELU 2.0):
ELU 1.0: juhendav(ad) õppejõud   ELU 2.0: juhendav üliõpilane
 • projekti idee algatab üks või mitu õppejõudu;
 • õppejõud valmistavad ette projekti esialgse kavandi, mida saavad lahendama hakata vähemalt kolm ELU rühma;
 • sobivad viisid lõpptulemuseni jõudmiseks määravad tudengid;
 • projekti idee algatab üliõpilane;
 • üliõpilane valmistab ette projekti esialgse kavandi, mida saab lahendama hakata vähemalt üks ELU rühm;
 • tagamaks üliõpilastele valmisoleku projekti ja ELU rühma juhtimiseks, tuleb juhendaval üliõpilasel leida sobiv mentorõppejõud;
ELU on aine, kus õppejõud ei anna raame ette, mida ja kuidas teha. Projekti teostuse ja tegevuste juhtimise eest vastutavad üliõpilased. Juhendaja rolliks on olla suunanäitaja, meeskonna innustaja ja üliõpilaste julgustaja. ELU edu seisneb ühiste eesmärkide seadmises, ajaplaneerimises, ülesannete jaotuses ja grupi omavahelisel heal koostööl.

ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel end huvipakkuvasse projekti ELU veebis registreerida. Üliõpilasel, kes algatab ise ELU idee on soovituslik osaleda semestri alguses toimuval ELUtormil, kus saab paika panna projekti esialgse eesmärgi, sihid, teaduspõhisuse ja uudsuse ning mentorõppejõu leida.  

Juhendajate poolt väljapakutud ideed leiab ELU veebist. Projektis osalemiseks tuleb sisse logida oma TLÜ kasutajakontoga ja sobiva projektiga liituda. Registreerimine kestab 11. septembrini. NB! ÕISis ELU õppeainesse registreerimist ei toimu!

 ELU projektis osalemine on võimalus:

 • katsetada uutmoodi ja ambitsioonikaid ideid
 • teha koostööd erinevate ettevõtetega;
 • siduda erialaseid teadmisi erinevate valdkondadega
 • otsida koos inspireerivate meeskonnakaaslastega lahendusi ühiskondlikele ideedele, probleemidele;
 • kaitsta meeskonnatöös valminud tulemustest lõputöö
 • viia ellu oma projekti idee;
 • leida ELU kaaslased kogu eluks!

ELU õppeaine annab Sulle päris projektitöö kogemuse ning laiapõhjalisemad teadmised tööturul läbi löömiseks. Lisaks teooriale annab ELU praktilised üldpädevused nagu meeskonnas töötamine, oskuslik ajaplaneerimine, ettevõtlikkus, sotsiaalne pädevus.

Vaata ELUveebi, loe ELU ainekaarti ÕIS-is või kirjuta ELU koordinaatoritele elu....at....tlu.ee

projekti elutee 2_vaiksem.jpg