Esileht - ÕPINGUD - Õppeinfo

Kõrvaleriala

Kõrvaleriala omandamiseks valib üliõpilane kõrvaleriala peaerialaga samalt või mõnelt teiselt õppesuunalt ning omandab täiendavaid teadmisi ja oskusi kõrvalerialal tööle asumiseks ja õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala maht on 48 EAP, olenemata sellest, kas kõrvaleriala omandatakse ühe või mitme õppeastme läbimise jooksul.

         2017/2018 õppeaasta

Kõrvaleriala  48 EAP                                             (magistriõppes lisandub ainedidaktika/praktika)

Õppekava
Humanitaarteaduste instituut (kõik päevaõpe)
Ajalugu AIAJB/17
Eesti keel ja kirjandus EKEB/17     
Inglise keel ja kultuur GRENB/17
Prantsuse keel ja kultuur GRENB/17
Saksa keel ja kultuur GRENB/17
Soome keel ja kultuur GRENB/17
Vene keel ja kirjandus SKVB/17
Ühiskonnaõpetus AIAJB/17
Loodus- ja terviseteaduste instituut (kõik päevaõpe)
Bioloogia MLLB/17
Füüsika MLLB/17
Geoökoloogia MLLB/17
Keemia MLLB/17
Loodusõpetus KAKLI/17
Inimeseõpetus PSPSB/17
Käsitöö ja kodundus KUIKB/17
Töö- ja tehnoloogiaõpetus KUIKB/17
Digitehnoloogia instituut (päevaõpe)
Informaatika KAKLI/17
Matemaatika MLMB/17               

Kõrvaleriala 48 EAP

(magistriõppes ei lisandu ainedidaktikat/praktikat)

Humanitaarteaduste instituut (kõik päevaõpe)
Antropoloogia HIANB/17               
Digihumanitaaria AIAJB/17
Filosoofia HIFIB/17
Hiina keel ja kultuur HILAB/17              
Hispaania keel ja kultuur GRENB/17
Itaalia keel ja kultuur GRENB/17         
Jaapani keel ja kultuur HILAB/17
Kultuuri- ja keskkonnaajalugu AIAJB/17
Kultuuriteadus HIKTB/17
Lähis-Ida keeled ja kultuurid HILAB/17
Referent-toimetaja EKEB/17
Venekeelsete tekstide toimetamine SKVB/17
Haridusteaduste instituut
Pedagoogika alused (päevaõpe) (docx, 19 KiB) KAPB/17

Varasemate õppeaastate kõrvalainete ja -erialade nimekirjad

2016/2017. õ.-a
2015/2016. õ.-a