Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Programm Aasta Ülikoolis

Programm Aasta Ülikoolis

Aasta Ülikoolis programm andis mulle võimaluse end väljakujunenud kiires elutempos uuesti proovile panna ja teadmise, et hea planeerimise korral saan selle läbimisega ka hakkama.

Kairit Sarapik (psühholoogia alused)

Avatud õppe võimalus

Aasta Ülikoolis on terviklik avatud õppe pakkumine enesetäiendamisest huvitatud inimesele. See sobib täiskasvanule, kes otsib sisukat ja tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavale. See on koolitusvõimalus sulle, kui soovid paindlikumat õppimiskoormust või kui veel otsid seda õiget oma eriala. 

2016/17 õppeaasta koolituspakkumine on mitmekesine ja loodud koostöös instituutidega. Iga programm kestab ühe õppeaasta ning maht on 15-24 ainepunkti.

Õpe on koos vastava eriala tudengitega kas päevaõppes või tsükliõppes. Sügissemestri tunniplaan saab valmis augusti alguseks.

Programmi maksumus on kujunenud ainepunktide hinnakirja alusel. Maksta tuleb arve alusel septembris ja veebruaris. Avalduse sügissemestriks saab täita siin kuni 3. augustist kuni 3. septembrini.

Tutvu 2016/17 õppeaasta programmidega
Programmi nimiMaht (EAP)Hind (EUR)
Meedia ja kommunikatsioon 18 630
Integreeritud kommunikatsioon (MA tasemel, sügissemester inglise keeles) 17 696
Ristmeedia filmis ja televisoonis (inglise keeles) 22 1430
Aasia ühiskonnad ja kultuurid 24 840
Kultuuriteadus 24 840
Sissejuhatus kirjalikku tõlkesse (MA tasemel) 18 630
Keeleline toimetamine (MA tasemel) 24 840
Eesti keel ja kirjandus 24 840
Hispaania keel ja kultuur 24 840
Itaalia keel ja kultuur 24 840
Prantsuse keel ja kultuur 24 840
Saksa keel ja kultuur 24 840
Psühholoogia alused
21 798
Inimene ja organisatsioon (MA tasemel) 18 684
Käsitöö - ideest tooteni 19 722
Kuidas kodus targalt toimetada 20 760
Käsitlusi tänapäeva linnadest (MA tasemel) 21 780
Jätkusuutlik elukorraldus 20 722
Lastekaitse põhialused (MA tasemel) 15 525
Avaliku sektori majandus 18 630
Ärikorraldus 17 595
Eesti valitsemiskorraldus 17 595
Geopolitics and the changing world order (MA tasemel, inglise keeles) 15 525
Grand strategy and small states (MA tasemel, inglise keeles) 14 490
Õppija toetamine

Õppeainetesse registreerimine on semestripõhine. Juhul, kui mõnes aines osalemine ei ole võimalik, näiteks ajaliselt, siis ainesse ei registreerita ja selle aine eest maksma ei pea. Seda tuleb otsustada semestri alguses.

Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta tõend. Ülikoolis õppimisel on võimalik läbitud ained VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) põhimõttel kanda üle vastavalt kas eriala- või vabaaineteks. 

Aasta Ülikoolis programmis õppija toetamiseks on juurdepääs õppeinfosüsteemi, infolist, veebikeskkond sotsiaalmeedias. Osaleda saab avatud akadeemia loengusarjas ja muudel sündmustel: sügissemestri algul on avasündmus, kevadsemestri lõpus lõpusündmus.

Kui ei leidnud valikust endale sobivat programmi

Eesmärk on toetada ja nõustada Sind just Sulle sobiva õpingukava koostamisel. Kui siinses valikus ei leidu Sinu vajadustele vastavat programmi, siis kirjuta oma soovist e-posti aadressile avatudope....at....tlu.ee.

Avatud õppe voldiku leiad siit.

Küsi lisa

Marge Kõrvits
Avatud õppe spetsialist
Telefon: 6409 139
E-post: marge.korvits....at....tlu.ee