Esileht - ÕPINGUD - Õppimine välismaal - Erasmusega õppima

Kandideerimine

  • Kandideerimisperiood 2017/2018 õppeaastaks toimub: 15.veebruar - 1.märts 2017.
    Rohkem infot jaanuari jooksul. Jälgi reklaami ülikooli veebis, Facebook'is, Instagrammis ning hoia silm peal oma e-postil.


Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust
. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega. Õppida saab väliskõrgkoolides, millega TLÜ on sõlminud üliõpilase erialal Erasmus lepingu. Lepingute tingimuste kohta saab üliõpilane infot vastava lepingu sõlminud Tallinna Ülikooli akadeemilisest üksusest, Erasmuse akadeemilistelt koordinaatoritelt. Vaata ka "Kuhu minna", kus on kirjas kõik TLÜ Erasmuse partnerülikoolid. Esmalt peab üliõpilane kandideerima Erasmus+ programmi Tallinna Ülikoolis ja pärast positiivset otsust saab esitada dokumendid väliskõrgkooli.


Kandideerimine toimub läbi online süsteemi
. Kandideerida saab maksimaalselt 2 välisülikooli. 
Online-avaldusele tuleb lisada:

  • Õpingukaardi väljavõte (kinnitatud ja koos keskmise hindega, väljastab akadeemiline üksus)
  • Keeleoskuse tõend (tõend selle võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö)
  • NB! Motivatsioonikiri (kirjutatakse valmis online-süsteemis)

Märkused

* Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, võõrkeele õppejõu vabas vormis kinnitus, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset.
* Kandideerimisel saab tudeng valida kaks välisülikooli eelistust, küll aga esitatakse siiski 1 online-avaldus