Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused

Tallinna Ülikool pakub võimalusi omandada rahvusvahelisel tasemel kõrgharidus loomingulises ja vabas õhkkonnas. Meie ülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes õpib üle 8000 üliõpilase, 500 välistudengit enam kui 50st riigist ning 15000 inimest osaleb aastas täienduskoolitustel ja avatud tasemeõppes.

Bakalaureuseõpe

Bakalaureuseõpe on akadeemilise õppe esimene aste, kuhu on oodatud keskhariduse omandanud inimesed. Õpingute nominaalkestvus on 3 aastat ning maht 180 ainepunkti. Tallinna Ülikooli õppima asudes on võimalik valida ligi 60 päeva- ja tsükliõppe eriala vahel. Pärast bakalaureuseõppe läbimist on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes.

Magistriõpe

Magistriõpe on akadeemilise õppe teine aste, kuhu on oodatud bakalaureusekraadi ja rakenduskõrghariduse omandanud inimesed. Õpingute nominaalkestvus on 2 aastat ning maht 120 ainepunkti. Tallinna Ülikoolis saab valida ligi 60 magistrieriala vahel. Magistrantuuri lõpetajal on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Doktoriõpe

Tallinna Ülikooli doktoriõpe on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline. Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Õppetöö toimub 14 doktoriõppekava järgi, mida on võimalik läbida nii eesti kui ka inglise keeles. 

Eksternõpe

Eksternõpe pakub võimalusi õppida bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppijale sobivas vormis üliõpilase staatust omamata. Eksternõpe sobib inimestele, kes soovivad end täiendada ja arendada, kuid ei saa üliõpilasena õppida täiskoormusega.

Tasemeõppeaine täiendusõppena

Tasemeõppeaine täiendusõppena pakub võimalusi õppida tasemeõppeaineid täiendusõppena bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe õppekavast üliõpilase staatust omamata. Aasta ülikoolis programmis on võimalik õppida 24 õppekava järgi.

Õpilasakadeemia

Gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilastel seisab ees valik: kas jätkata õpinguid ülikoolis, milline eriala valida? Selleks, et otsustamist kergendada, oleme loonud võimalused ülikoolielus osalemiseks. Õpilasakadeemia pakub enesetäiendamise võimalusi, soodustab elukutse teadlikumat valikut, suunab noori õpingute jätkamisele ülikoolis ja toetab tulevast kohanemist üliõpilasellu. Kursustele on oodatud kõik teadmishimulised gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored.

Aasta ülikoolis

Aasta ülikoolis on õppekavapõhiste programmide pakkumine nendele inimestele, kes tasuta õppekohale ei pääsenud, pole kindlad oma erialavalikus või juba töötavad ja otsivad sisukat ning tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavatele koolitusprogrammidele. Aasta ülikoolis programmis on parimal moel integreeritud ülikoolihariduse akadeemilisus ja täiskasvanukoolituse avatus.

Täienduskoolitused

Tallinna Ülikool on Eesti üks vanimaid ja suurimaid koolituspakkujaid, kus igal aastal õpib 15 000 inimest. Koolituste kvaliteeti tagavad tuginemine usaldusväärsele teaduslikult teabele, õppija- ja kliendikesksus, professionaalsed lektorid ning mitmekesised meetodid. 2012. aastal läbi viidud Eesti koolitusturu uuringus oli Tallinna Ülikool Eesti koolitusasutuste seas ainsana avalik-õigusliku ülikoolina klientide rahuloluskaalal kümne parima hulgas olles kolmanda koha vääriline.