Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Doktoriõpe

Doktoriõpe

__thumb_-2-Väiksem_Hannes_LOGOTA-3700x11002.jpg

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline.

Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Välisjuhendajate kõrge osakaal on üks näitajatest, mis eristab meid positiivselt teistest Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest.

Rahvusvaheline on ka ülikoolis õppivate doktorantide kogukond. Kõrvuti Eestist pärit doktorantidega õpib siin hulk välisriikidest pärit doktorante.

Õppetöö toimub doktoriõppekavade järgi, mida on võimalik läbida nii eesti kui ka inglise keeles. Õppekavad on avatud hariduse, humanitaar-, sotsiaal-, loodus- ja terviseteaduste valdkonnas.

Siin tabelis on 2018. aasta vastuvõtu erialad koos sisseastumisnõuetega ja õppekohtade arvud.

HaridusÕppekavadÕppekohtade arv
Kasvatusteadused Õppekava (ÕIS) 5
Humanitaaria ja kunstÕppekavadÕppekohtade arv
Ajalugu Õppekava (ÕIS) 2
Kultuuride uuringud Õppekava (ÕIS) 6
Lingvistika Õppekava (ÕIS) 3
Loodus- ja täppisteadusedÕppekavadÕppekohtade arv
Analüütiline biokeemia Õppekava (ÕIS) 1
Infoühiskonna tehnoloogiad Õppekava (ÕIS) 2
Füüsika Õppekava (ÕIS) 1
Ökoloogia Õppekava (ÕIS) 1
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigusÕppekavadÕppekohtade arv
Demograafia Õppekava (ÕIS) 1
Psühholoogia Õppekava (ÕIS) 2
Riigi- ja poliitikateadused Õppekava (ÕIS) 2
Sotsioloogia Õppekava (ÕIS) 1
Tervis ja heaoluÕppekavadÕppekohtade arv
Sotsiaaltöö Õppekava (ÕIS) 2
Tervisekäitumine ja heaolu Õppekava (ÕIS) 2

Kuus õppekohta jagatakse vastuvõtuperioodil pärast vastuvõtueksameid ühise pingerea alusel teadusprorektori poolt moodustatava otsustuskogu poolt. Kaks tulemuslepingu alusel ja ülikooli toetusega moodustatud õppekohta jagab vastuvõtuperioodil pärast vastuvõtueksameid loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor.

Usume, et erinevate koolkondade ja traditsioonide kokkupuutel sünnivad uued ja innovaatilised ideed ning arenevad iseseisvad kriitiliselt mõtlevad noored teadlased ja tippspetsialistid. Seepärast oleme seadnud eesmärgiks, et kõik doktorandid omandavad õpingute jooksul välisülikoolis õppimise ja teadustöö tegemise kogemuse. Stipendiumivõimalusi mobiilsuseks on mitmeid ning ülikool toetab doktorante sobiva välisülikooli või teadusasutuse leidmisel. 

Sisuline teadusalane koostöö ülikooli ja doktorandi vahel algab juhendajast, kuid võiks kujuneda õpingute jooksul oluliselt laiemaks. Tallinna Ülikool on prioriteediks seadnud interdistsiplinaarsete teadusrühmade loomise ja vastavate algatuste ning teadusprojektide toetamise. Meie soov on, et doktorandid mitte ainult ei osaleks aktiivselt koduinstituudi teadustöös, vaid tooksid värskeid ideid ülikooli vereringesse ning looksid või aitaksid tugevdada sildu erinevate teadus- ja loometöö valdkondade vahel.

Doktoranditoetus

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on tasuta ning lähtuvalt riiklikest seadustest makstakse kõigile täiskoormusega õppivatele doktorantidele toetust 660 eurot kuus. Kui doktoritöö teema on seotud mõne suurema teadusprojektiga, tekib sageli võimalus maksta doktorandile lisaks ka stipendiumi või pakkuda nooremteaduri töökohta.

Õppeaeg

Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4 aastat, kuid võimalik on õppida ka osalise koormusega või eksternina. Doktorikraadi omandamiseks on vaja läbida doktoriõppekavas ettenähtud õpingud, teha teadustööd ning kirjutada ja kaitsta doktoriväitekiri.

Lisainfo

Kui olete otsustanud ühe Tallinna Ülikooli doktoriõppekava kasuks, siis viige ennast kurssi vastuvõtunõuetega. Võtke kindlasti ühendust ka õppekava juhi, vastava doktorikooli või instituudi direktoriga, et uurida võimalusi ning pidada aru oma huvist lähtuva teema ja võimaliku juhendaja osas.