Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Doktoriõpe - VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

NB! Vaata ka VÕTA infotunni esitlust (26.08.2014). NB! Seoses struktuurimuudatustega on ameti- ja üksuste nimetused tänaseks muutunud.

Mis on VÕTA?

VÕTA on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et ükskõik kus omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik ülikoolis sisseastumistingimuste või õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. VÕTA on kasulik neile, kes soovivad jätkata oma poolelijäänud õpinguid või eriala vahetada, samuti neile, kes soovivad taotleda täienduskoolitustest, töö- ja muudest kogemustest saadud teadmiste ja oskuste arvestamist. Lisaks saab VÕTAt kasutada ka kutse omistamisel ja karjääri planeerimisel üldisemalt. VÕTA on võimalus! 

VÕTA Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikoolis reguleerib varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekorralduse eeskiri. Arvestamisel lähtutakse omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste sisulisest sobivusest. VÕTA taotlemine on tasuta Tallinna Ülikooli üliõpilastele ja neile, kes taotlevad VÕTAt sisseastumistingimuste täitmisel, tasud eksternidele ja mitteüliõpilastele.

Tallinna Ülikoolis saab arvestada varasemaid ...

kõrgkoolis läbitud õpinguid (õppeaineid) õppekava täitmisel

loe edasi 

täienduskoolitusi, töö- jm kogemusi õppekava täitmisel

loe edasi

kogemusi MA ja PhD sisseastumistingimuste täitmisel

loe edasi

VÕTA protsess
  1. samm: VÕTA eesmärkide ja põhimõtetega tutvumine
  2. samm: Nõustamine ja taotleja eneseanalüüs
  3. samm: Taotluse koostamine
  4. samm: Dokumentide esitamine
  5. samm: Taotluse hindamine 
  6. samm: Taotleja teavitamine otsusest ja tagasiside

NB! Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev taotlejapoolne enesehindamine, tõendusmaterjali kogumine ning taotluse koostamine. Et vältida puuduliku või üleliigse taotluse esitamisest tulenevaid pretensioone, on soovitatav eelnevalt konsulteerida VÕTA nõustajaga.

Taotlusvormid, lisadokumendid, juhendid

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks tuleb esitada üliõpilastel (sh eksternina õppijatel) õppeinfosüsteemis või mitteüliõpilastel paberkandjal taotlus ja lisadokumendid.

VÕTA taotluste hindamine

VÕTA taotluste hindamine toimub individuaalselt. Hinnatakse taotlust ja esitatud materjale, vajadusel kutsutakse taotleja vestlusele, antakse lisaülesanne või küsitakse lisamaterjale. Taotluste hindamiskriteeriumid ja ajakulu.

Kontaktid ja nõustamine

Lisainformatsiooni ja nõustamise saamiseks on võimalus pöörduda õppekava kureeriva akadeemilise üksuse õppenõustaja poole.