Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Doktoriõpe

Kasvatusteadused

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
Õppeteenustasu:
tasuta õpe
Õppetöö keel:
eesti keel, inglise keel
Vastuvõtu valdkond:
haridus
Antav kraad:
filosoofiadoktor (kasvatusteadused)

Õppekava leiate siit.

Õppekava eesmärgid
 • tingimuste loomine professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvus teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel;
 • doktorantide toetamine kujunemaks kõrgelt kvalifitseeritud õppejõududeks, teaduriteks ja haridusvaldkonna asjatundjateks.
Õppekava õpiväljundid

Õppekava läbinu:

 • on oma valitud teemavaldkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist;
 • oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid teooraid haridusalaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel;
 • oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi; 
 • oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskuseid;
 • tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
 • suur iseseisvus, algatusvõime, vastutus analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest;
 • on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, aga samuti on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
 • on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
 • suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt;
 • suudab orienteeruda uurimistöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes;
 • oskab planeerida uuringut ning kasutada uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab efektiivselt töötada teadustekstidega ja oskab neid luua;
 • on valmis teaduslikuks kommunikatsiooniks ja koostööks teiste uurijatega.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon haridusteaduste instituudi viljeldavast teadustemaatikast.

Miks tulla meile õppima?
 • Tallinna Ülikool pakub suurepäraseid õppimis- ja töötingimusi uuenenud õpikeskkonna kujul.
 • TLÜ haridusteaduste instituudis on võimalik õppida kõike, mis seondub hariduse, kasvatuse, õppimise, õpetamisega.
 • Doktorikool on arenev üksus, millel on head koostööpartnerid, EL fondide kasutamise kogemus, rahvusvahelistes projektides osalemine. Meid külastavad regulaarselt välislektorid.
 • Osa õppetööst on võimalik läbida Erasmus-programmi toel välisülikoolis. 
Karjäärivõimalused

Õppekava läbinul on sõltuvalt tema personaalsetest huvidest väga erinevad karjäärivõimalused. Lõpetanu on võimeline juhtima haridusasutust, uurimisrühma või teadusprojekti, töötama teadurina, arendama haridusteooriaid ja neid edasi arendama, tegutsema õpetajakoolituses. Samuti on lõpetanu võimeline kujundama oma professionaalset karjääri, tuginedes kriitilisele mõtlemisele ja visioonile.

Vastuvõtutingimused
 • Üldised vastuvõtutingimused leiate siit.
 • Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt kirjalikult esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel nii eesti kui inglise keeles.

2017/2018 aastal võetakse kasvatusteaduste doktoriõppesse vastu viis doktoranti. Rohkem infot vastuvõtu kohta on leitav siin

Kontakt                      

Anu Tammeleht
doktoriõppe koordinaator
Telefon: 6199 767
E-post: anu.tammeleht....at....tlu.ee