Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Magistriõpe

Magistriõppe erialad

Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida üle 50 eriala vahel. Leia sobiv eriala ja tule Tallinna Ülikooli!

Tabelis on 2018. aasta sisseastumisnõuded ja 2017. aasta õppekohtade arvud. Vastuvõtulävend magistriõppes on 70 palli 100st. 

Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel vähemalt A2-tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Dokumentaalfilm erialapõhine tasulised kohad | õpe inglise keeles
Kommunikatsioon (strateegiline korporatiivne kommunikatsioon; töösuhted ja tervise kommunikatsioon) avatud 30 (15 mõlemal suunal)
Kommunikatsioonijuhtimine avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) erialapõhine lävendipõhine
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga) erialapõhine lävendipõhine
Nüüdismeedia (meediakultuur, meediamajandus ja juhtimine, ajakirjandus, televisioon ja produktsioon) avatud 32
Filmikunst JMD (ühisõppekava, millel Tallinna Ülikool ei ole juhtiv partner (vastuvõtt ei toimu Tallinna Ülikoolis)) tasulised kohad | õpe inglise keeles
Operaatorikunst (ühisõppekava, millel Tallinna Ülikool ei ole juhtiv partner (vastuvõtt ei toimu Tallinna Ülikoolis)) tasulised kohad | õpe inglise keeles

Digitehnoloogiate instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Digitaalsed õpimängud avatud tasulised kohad  | õpe inglise keeles
Haridustehnoloogia avatud 20
Infoteadus avatud 25
Infotehnoloogia juhtimine avatud 22
Inimese ja arvuti interaktsioon avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Matemaatikaõpetaja osaliselt avatud lävendipõhine
Digitaalraamatukogundus (ühisõppekava, millel Tallinna Ülikool ei ole juhtiv partner (vastuvõtt ei toimu Tallinna Ülikoolis)) tasulised kohad | õpe inglise keeles

Haridusteaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Alushariduse pedagoog osaliselt avatud 17
Andragoogika avatud 17
Eripedagoog-nõustaja osaliselt avatud 25
UUS! Haridusinnovatsiooni juhtimine avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Hariduse juhtimine avatud 20
Kasvatusteadused avatud 17
Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga) osaliselt avatud lävendipõhine
Mitme aine õpetaja osaliselt avatud lävendipõhine
Noorsootöö korraldus avatud
Täiskasvanuharidus sotsiaalse muutuse elluviijana (ühisõppekava, millel Tallinna Ülikool ei ole juhtiv partner (vastuvõtt ei toimu Tallinna Ülikoolis))
tasulised kohad | õpe inglise keeles

Humanitaarteaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Aasia uuringud avatud lävendipõhine
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja osaliselt avatud lävendipõhine
Ajalugu osaliselt avatud 16
Antropoloogia avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja
osaliselt avatud lävendipõhine
Eesti uuringud avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Keeleteadus ja keeletoimetamine avatud 20
Kirjalik tõlge
* Nõutav eesti keel emakeelena või vähemalt C1-tasemel, inglise keel vähemalt B2-tasemel.
avatud 25
Kirjandusteadus avatud 16
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria  (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Kultuuriteooria ja filosoofia avatud 16
Suuline tõlge
*
Nõutav eesti keel emakeelena või vähemalt C1-tasemel, üks võõrkeel (vene, inglise, saksa, prantsuse, itaalia) vähemalt C1-tasemel ja teine võõrkeel (vene, inglise, saksa, prantsuse, itaalia) vähemalt B2-tasemel.
avatud
Slaavi keeled ja kultuurid osaliselt avatud 16
Vene keele ja kirjanduse õpetaja 
*
Kui kandidaadil pole bakalaureusekraadi vene filoloogias või vene keele võõrkeelena erialal, siis peab tal olema läbitud vene filoloogia/vene keele võõrkeelena/vene keele ja kirjanduse (48 EAP) kõrvaleriala. Vene keele oskus vähemalt C1-tasemel.
osaliselt avatud lävendipõhine
Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)
 Valitava peaeriala esimese keele oskus peab olema B2-tasemel (inglise keele puhul C1) ja teise keele oskus vähemalt B1-tasemel (inglise keele puhul B2, vajalik on eelnev inglise keele kõrvalaine läbimine). Valides vene keele teiseks keeleks, on eeldus läbitud vene keele ja kirjanduse kõrvaleriala ja vene keele oskus vähemalt C1-tasemel. Valides teiseks keeleks eesti keele, on eeldus läbitud eesti keele ja kirjanduse kõrvaleriala ja eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel.
osaliselt avatud lävendipõhine

Loodus- ja terviseteaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad) osaliselt avatud lävendipõhine
Kehakultuuri õpetaja erialapõhine lävendipõhine
Keskkonnakorraldus osaliselt avatud 16
Kunstiteraapiad osaliselt avatud 20
Linnakorraldus avatud 16
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia osaliselt avatud 16
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) avatud 60 (kolmel suunal kokku)
Psühholoogia erialapõhine 20
Rekreatsioonikorraldus avatud 20
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunad) osaliselt avatud lävendipõhine

Ühiskonnateaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
UUS! Inimõigused digitaalses ühiskonnas osaliselt avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Politoloogia osaliselt avatud 16
Rahvusvahelised suhted avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Riigiteadused avatud
UUS! Sotsiaalne ettevõtlus osaliselt avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse avatud 35
Sotsiaaltöö avatud 35
Sotsioloogia avatud
Õigusteadus osaliselt avatud 40

* vastuvõtu lisatingimus

Lisainfo

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott....at....tlu.ee
Telefon: 6409 135

Leia meid sotsiaalmeediast:


__thumb_-2-fb_1.png  __thumb_-2-you_tube.png  __thumb_-2-b-linkedin.png  __thumb_-2-twitter_2.png