Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Magistriõpe

Digitaalsed õpimängud

 • Tsükliõpe, loengud algusega kell 16.00
 • Õppetöö toimub inglise keeles
 • Tasulised õppekohad, õppemaks 1250 EUR/semestris
 • Täiskoormusega õppivatel tudengitel on võimalus taotleda erialastipendiumit suuruses 160 eurot kuus

Õppesuunad:

 • õpimängu disainer
 • õpimängu pedagoog

Keda ootame õppima?

Ootame õppima eelkõige tänaseid ja tulevasi õpetajaid, IT ja mängude disainihuvilisi, kellel on vähemalt bakalaureuse diplom. Ootame neid, kes tahavad, et õppimine oleks põnevam ja lapsed koolis õnnelikumad.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli unikaalsuseks on didaktika, haridustehnoloogia ja IKT kompetentside olemasolu. Siiani on mängude loomist õpetatud eelkõige just rakenduskõrgkoolides ning domineerivaks suunaks on programmeerimine. TLÜ unikaalsuseks on just haridusvaldkonna tundmine ning hariduslike eesmärkide täitmiseks vajalike teadmiste olemasolu. Arvestades, et Baltimaades ja Skandinaavias analoogsed õppekavad puuduvad täiesti, siis on Tallinna Ülikool selles piirkonnas innovaatilise suuna teenäitaja vastutusrikkas rollis.

Mängude, täna eelkõige just kommerts ehk meelelahutusliku suunitlusega mängude, arendamine ja müük on seoses personaalarvutite, tahvelarvutite ja nutitelefonide laia levikuga maailmas viimasel kümnendil väga kiiresti kasvanud. Mängude arendamisega tegelevate firmad turuväärtused ja käibed löövad järjest uusi rekordeid; uusi firmasid ja töökohti luuakse palju, aga kvalifitseeritud tööjõust on terav puudus. Samas on haridusvaldkonnas mängude/mängulisuse kasutamine jäänud kommertsektori kiire arenguga võrreldes tagaplaanile. Napib ka inimesi, kes oskaksid hariduslikel eesmärkidel uusi õpimänge luua ja/või neid kasutamist õppetöös juurutada.

Kuhu edasi?

Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada haridusspetsialiste, kes oskavad lõimida haridusvaldkonna, IKT ja disaini teadmised tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi kasutades innovatiivsete ja õppimist toetavate mänguliste õppevahendite loomisesse. 

Millistel erialadel võin tulevikus tööd leida?

Õppekavasse on integreeritud pedagoogiline, loov ja tehniline teadmine. Õppekava on praktilise suunitlusega ning õppekava lõpetaja on võimeline töötama meeskondades, kes hakkavad tööle digitaalsete mängude ja muu õpivara loojatena, ettevõtjatena ning üldhariduskoolides pedagoogilise protsessi toetajatena (tänased haridustehnoloogid). 

Kuulsaimad vilistlased

Tegemist on esimese omataolise täismahus magistriprogrammiga õpimängude alal, seega võimaldab see just Sinul kuuluda esimeste kuulsate vilistlaste hulka.

Millised on vastuvõtutingimused?

 • bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav kvalifikatsioon
 • motivatsioonikiri
 • inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2)
 • intervjuu vastuvõtukomisjoniga

Koos vastuvõtudokumentidega tuleb esitada motivatsioonikiri ning soovitavalt (selle olemasolul) ka varasemate loometööde paremik ehk portfoolio (sobivad: fotod, filmid, saated, artiklid, muud loomingulised tööd).

 • Vastuvõtulävend on 70 palli

Kontakt

Telefon: 6409 421
E-post: dlg....at....tlu.ee 

Tutvu õppekavaga