Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Magistriõpe

Infoteadus

  • Tsükliõpe
  • 25 õppekohta

Keda ootame õppima?

Ootame õppima kõiki bakalaureusekraadi omandanuid või diplomiõppe lõpetanuid, kes tunnevad huvi, kuidas koguda, töödelda, vahendada ja säilitada informatsiooni ning kuidas kujundada ja hallata info- ja teadmusprotsesside tõhusaks toimimiseks vajalikke süsteeme ja teenuseid.

Kandidaadilt eeldame head analüüsi-, sünteesi- ja eneseväljendusoskust ning suhtlemisvalmidust.

Miks tulla meile õppima?

Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase, määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi virtuaalses infokeskkonnas orienteerumisel. Infoteaduse magistriõppekava võimaldab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi infokäitumisest ja –otsingust, info- ja teadmusjuhtimise teooriatest ja praktikatest ning infoarhitektuurist ja disainist, et kujundada pädevus töötamiseks info- ja mäluasutustes. Õppekava lõpeb magistritöö koostamise ja kaitsmisega. Infoteaduste instituut teeb koostööd paljude välisülikooli-dega ning pakub häid võimalusi üliõpilasvahetuseks. 

Millal toimub õppetöö?

Erialaaineid õpetatakse  igal reedel ja laupäeval algusega mitte varem kui kell 9.00 või 10.00 ning õppetöö lõpeb hiljemalt kell 20.00. Suur osakaal on e-õppel (kasutatakse õpikeskkonda Moodle), mis võimaldab paindlikku aja- ja ressursikasutust.

Kuhu edasi?

Magistriõppes omandatud teadmised võimaldavad leida rakendust kodu- ja välismaal kõrget infoteaduslikku erialapädevust nõudvates töölõikudes nii info- ja mäluasutustes (raamatukogudes, arhiivides, muuseumides) kui ka riigi- ja erasektoris. Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Vaata videolugu infoteaduste eriala vilistlase Janne Andresooga

Millised on vastuvõtutingimused?

  • Vastuvõtulävend on 70 palli
  • Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi/rakenduskõrghariduse diplomit või nendele vastavat kvalifikatsiooni.
  • Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja -vestlusest.

Motivatsioonikirja (3000 - 4000 tähemärki) eesmärk on analüüsida ja põhjendada oma õpingute eesmärki infoteaduse valdkonnas magistritasemel. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAIS-is.

Vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 15- 20 minutit iga sisseastuja kohta. Vestlus sisaldab sisseastuja enesetutvustust, milles ta põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriõppe programmi edukaks läbimiseks, ning sisseastuja ja eksamikomisjoni vahelist diskussiooni infoteadusega seonduvatel teemadel.

Kontakt

Telefon: 640 9421
E-post: dti....at....tlu.ee

Kui Sul on eriala kohta sisulisi küsimusi, võta ühendust õppekava kuraator Aira Lepikuga (aira.lepik....at....tlu.ee). Õppenõustaja-spetsialist Maria Saar (maria.saar....at....tlu.ee) jagab infot vastuvõtutingimuste või muude tehnilisemat laadi küsimuste korral.

Tutvu õppekavaga