Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Magistriõpe

Kirjalik tõlge (tarbeteksti tõlke ja kunstilise teksti tõlke suunad)

  • Päevaõpe
  • 30 õppekohta

Keda ootame õppima?

Õppima ootame mis tahes eriala bakalaureusetaseme lõpetanud inimesi, kellel on väga hea emakeele ja inglise keele oskus, kirjalik väljendusoskus ning analüüsivõime. Teiste võõrkeelte tundmine pole nõutud, kuid annab sisseastumisel eelise.

Miks tulla meile õppima?

Kirjaliku tõlke õppekava arendab mitmekülgseid teadmisi ja oskusi tõlkimise valdkonnas, võimaldades üliõpilastel valida eri spetsialiseerumissuundade vahel: tarbeteksti (ehk majandus-, õigus-, tehnilise) tõlge või kunstilise teksti (ehk proosa, luule, draama, filmi, esseistika) tõlge. Ühe osa õppetööst moodustavad teoreetilised kursused, mis annavad tõlkimiseks vajaliku teoreetilise aluse, toetavad magistritööks läbi viidavat uurimustööd ning arendavad tudengit akadeemilises plaanis. Teise osa õppetööst moodustab praktiline tõlkimine (tarbeteksti suunal enamasti inglise keelest, kunstilise tõlke suunal kas inglise, saksa, prantsuse, itaalia või vene keelest emakeelde), mille käigus käsitletakse laia teemaderingi, erinevat tüüpi tekstide tõlkimist ja toimetamist. Tõlke- ja toimetusharjutuste käigus on võimalus lihvida oma väljendusoskust nii võõr- kui ka emakeeles.

Stuudiumi lõpul kaitstakse magistritöö valitud uurimisteemal.

Kuhu edasi?

Lõpetanud on omandanud pädevuse, mis võimaldab neil toime tulla kiirelt muutuval tõlketurul ja pakkuda heasse hinna- ja kvaliteediklassi kuuluvaid töid. Levinumad tööandjad on suurte organisatsioonide tõlkeosakonnad, kirjastused, kuid tõlkijana on võimalik töötada ka füüsilisest isikust ettevõtjana või juhtides oma bürood. Samuti võimaldab õppekava omandada pädevused liikumaks edasi doktorantuuri või mujale akadeemilises valdkonnas.

Millised on vastuvõtutingimused?

Kandidaadilt eeldame:

  • bakalaureusekraadi mis tahes erialal
  • emakeele väga head valdamist
  • head võõrkeeleoskust, sh inglise keele oskust vähemalt kesktasemel
  • väga head kirjalikku väljendusoskust
  • analüüsivõimet

Sisseastumiseksami kirjeldus 

Sisseastumiseksami käigus vaadeldakse kandidaadi eesti keele oskust, analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust, kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil.

Eksam koosneb kahest osast:

1. Kirjalik osa:

  • Tõlkimine. Lühikese (1-2 lauset) tekstiosa tõlkimine eesti keelde.
  • Tõlkeanalüüs. Eesti keelde tõlgitud teksti (1-2 lauset, mille juurde on lisatud lähtetekst) analüüsimine.

Tõlkimiseks ja analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tarbeteksti lähtekeeleks on inglise keel. Ilukirjandusliku teksti lähtekeeleks valib kandidaat inglise, itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keele. Tõlke ja tõlkeanalüüsi ettevalmistuseks on antud umbes 20 minutit ning sõnastike kasutamine on lubatud.

2. Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlkeülesande ja tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja vaadatakse ühiselt üle tehtud tõlge. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe ning millisel suunal ta sooviks õppida, kas tarbeteksti või kunstilise teksti tõlke suunal. 

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

 

Kontakt

Humanitaarteaduste instituut
Telefon 640 9376
E-post vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee 

Tutvu õppekavaga