Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Magistriõpe

Suuline tõlge

  • Päevaõpe
  • 10 õppekohta

Keda ootame õppima?

Ootame õppima inimesi, kellel on huvi suulise tõlke vastu, bakalaureusekraad mis tahes erialal ja väga hea suuline väljendusoskus ning analüüsivõime.­ Kandi­daadilt eeldame veel väga head emakeeleoskust ning soovitavalt ühe võõrkeele valdamist suurepärasel või kahe võõrkeele valdamist väga heal tasemel.

Miks tulla meile õppima?

Eriala valmistab ette kõrge kvalifikatsiooniga tõlke, kes on pädevad töötama­ professionaalsete tõlkide meeskonnas nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsi­oonides, eelkõige Euroopa Liidu erinevates tõlketeenistustes. Üliõpilasi juhendavad kogenud praktiseerivad tõlgid. Suure osa õppetööst moodustabki suulise tõlke harjutamine, mille käigus omandatakse nii järel­tõlke- kui ka sünkroontõlkeoskused. Järeltõlge kujutab endast kuni viie­minutilise kõne tõlkimist märkmete abil pärast seda, kui kõneleja on lõpetanud. Sünkroontõlkes kasutatakse spetsiaalset tehnikat ning see toimub originaal­kõne esitusega enam-vähem samal ajal. Erialaloengutes käsitletakse mitme­suguseid teemavaldkondi, pöörates tähelepanu seostele Euroopa Liidu­ ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Lisaks anname ülevaate­ tõlgi elukutsest, kutse-eetikast ja töökorraldusest. Samuti lihvib üliõpilane oma kõne­tehnikat ja esinemisoskust ning arendab väljendusoskust esimeses ja ­teises võõrkeeles.

Kuhu edasi?

Lõpetanutel on võimalus teha pingelist, kuid väga huvitavat ja vaheldusrikast tööd Eestis või Euroopa Liidu tõlketeenistuste juures.

Millised on vastuvõtutingimused?

  • Sisseastujal peab olema bakalaureusekraad mis tahes erialal
  • Sisseastumisel tuleb teha kutsesobivustest

Kandidaatidelt eeldame:

  • väga head emakeeleoskust
  • suurepärast ühe või väga head kahe võõrkeele oskust
  • häid üldteadmisi ning pidevat huvi maailmas toimuva vastu
  • keskendumis- ja analüüsivõimet, pingetaluvust ja esinemisjulgust


Sisseastumiseksam koosneb kahest osast:

1. Kirjalik osa: motivatsioonikiri
2. Suuline osa: kutsesobivustest

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Kontakt

Humanitaarteaduste instituut
Telefon 640 9376
E-post vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee 

Tutvu õppekavaga