Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Tasemeõppeaine täiendusõppena - Mida saab õppida

Üldained bakalaureuseõppes

Kõik ained on mahuga 4 EAP, hind 140 eurot (välja arvatud AKJ koodiga ained 192 eurot ja BFM6121 260 eurot).
Kevadsemestril (K) toimuvad ained on märgitud rasvaselt. S tähistab sügissemestrit.
K1 tähistab kevadsemestri I perioodi 1. veebruar - 20. märts, K2 teist perioodi 28. märts - 15. mai.
Lisaks loetletud üldainetele saab valida ka teisi sügissemestril toimuvaid aineid tunniplaanist ASIO .

Kood Nimetus Õppejõud Semester Aeg Ruum

AIG6027

Ajaloo põhiperioodid 

Tuuli Kurisoo, Helena Sepp

S2

AIK6008

Kunstiajalugu

Kersti Markus

K1

R 12.15-15.45

A222

BFM6121

Film History

Dirk Hoyer

K

T 14.15-15.45

N406

DID6002

Sissejuhatus demograafiasse

Luule Sakkeus, Leen Rahnu, Allan Puur

K2

R 12.15-15.45

M213

HIA6016

Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse

Aet Annist

S

HIF6011

Sissejuhatus filosoofiasse

S2

HIK6012

Maailma usundid

Jaan Lahe

S2

HIK6017

Sissejuhatus kultuuriteooriasse

Rein Raud

K2

E 14.15-15.45

A222

HIK6072

Eesti kultuuri alused ja tähendus

Rein Veidemann

S1

HIK6024

Sissejuhatus semiootikasse

Mihhail Lotman

S1

HIK6030

Maailmakirjanduse lühiülevaade 

Rein Raud, Piret Peiker

K

T 14.15-15.45

M134

EKL6035

Keel kui süsteem 

Anna Verschik

S1

EKO6005

Suuline ja kirjalik kommunikatsioon 

Krista Kerge

S2

EKK6045

Esteetika

Ave Mattheus

K1

T 12.15-15.45

A222

GRS6045

Basics of Literary Interpretation

Maris Saagpakk

K1

N 12.15-15.45

S416

IFI7041

Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika

S

INT6001

Infootsing: allikad ja meetodid

Merle Laurits

K1

E 12.15-13.45

S338

KAK6014

Ülevaade kasvatusteadustest

Tiiu Kuurme

S2

KOK6045

Kommunikatsioon ja ühiskond

Mart Soonik

S2

KUA6063

20.-21. sajandi kunst

Heie Treier

S1

KUR6110

Sissejuhatus eetikasse

Argo Buinevitš

S1

KAL6001

Mitmekultuurilisus hariduses

Anu Carlsson

K1

E 12.15-15.45

M213

KUR6161

Loovusõpetuse alused

Eda Heinla

K2

T 12.15-15.45

M225

MLM6106

Praktiline matemaatika

Jüri Kurvits

K

E 12.15-13.45

M225

MLS6001

Jätkusuutliku maailmavate alused

Mihkel Kangur

K

N 14.15-15.45

M213

MLF6905

Loodusseadused

Margus Pensa, Erkki Soika, Kalle Truus

S

PSP6001

Ülevaade psühholoogiast

S1, S2

PSP6001

Overview of Psychology

Kristjan Kask

K1

N 12.15-13.45

S116

PSP6002

Sotsiaalpsühholoogia

Mati Heidmets (K1),
Avo-Rein Tereping (K2)

K1, K2

E 12.15-15.45

M218

PSP6049

Juhtimise alused 

Ott Alemaa

S1, S2

PSP6048

Organisatsioonipsühholoogia

Kadi Liik

K2

T 12.15-15.45

M218

RAS6001

Sissejuhatus sotsioloogiasse

S1

RIE6006

Euroopa Liidu põhikursus

Catlyn Kirna

K1

T 12.15-15.45

M225

RIT6001

Basics of Politics and Government

Matthew Crandall

K1

T 12.15-15.45

M218

RIM6001

Majanduse alused

Anneli Kommer

K1

N 12.15-15.45

A222

RIR6031

Rahvusvaheliste suhete alused

Catlyn Kirna

K2

E 12.15-15.45

M213

RIM6013

Ettevõtluse alused

Kristo Krumm

K1

T  12.15-15.45

A222

SKA6119

Vene kultuur Eestis

Aurika Meimre

K1

ja N 14.15 -15.45

S335

STP6004

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

Aino Kiis

K1

N 12.15-15.45

M218

STS6024

Tervis ja heaolu

Ene Lausvee

K2

N 12.15-15.45

M218

AKJ6041

Õiguse alused

Aare Kruuser

S1

AKJ6264

Tööõigus

Mare Merimaa

K1

R 12.15-15.45

M213