Esileht - ÕPINGUD - Õppimisvõimalused - Tasemeõppeaine täiendusõppena - Mida saab õppida

Üldained magistriõppes

Kõik ained on mahuga 4 EAP, hind 140 eurot (välja arvatud AKJ7126, mis on 192 €).
K1 tähistab kevadsemestri I perioodi 1. veebruar - 20. märtsK2 II perioodi 28. märts - 15. mai.

Lisaks loetletud üldainetele saab valida aineid 
tunniplaanist ASIO . 

Kood Nimetus Õppejõud Semester Aeg Ruum

GRR7408

Keelefilosoofia

Daniele Monticelli

K2

R 17.00

S420

KUA7010

20. sajandi kunstiteooriad 

Heie Treier

K1

K 12.15-15.45

M225

KUR7075

Loovus hariduse komponendina 

Eda Heinla

K1

R 17.00

M225, Moodle

MLM7204

Matemaatiline modelleerimine

Tõnu Tõnso

K

N 14.15-15.45

S338

HIF7402

Humanitaarteaduste metodoloogia

Tõnu Viik

K2

N 12.15-15.45

M134

MLG7010

Globaalökoloogia

Reimo Rivis

K

K 12.15-13.45

M213

KOK7039

Teaduse kommunikatsioon

Arko Olesk

K1

R 17.00

M134

PSO7106

Organisatsiooniteooria 

Antek Kasema

K1

R 17.00

A222, Moodle

RIJ7021

Strateegiline juhtimine

Erik Terk

K1

R 17-20.30

A325

INT7081

Infopoliitika ja strateegia 

Elviine Uverskaja

K1

Moodle

Moodle

RIT7012

Social and Political Theories

K1

R 17.00

M218

KOK7058

Kommunikatsiooni tänapäevaseid käsitusi

Raivo Palmaru

K2

R 17.00

M134

KOK7058

Communication in Modern Era

Arko Olesk

K2

R 17.00

M218

PSP7005

Saavutusmotivatsioon ja käitumine

Kristjan Kask

K2

N 12.15-15.45/
R 17 

S116/
M225 

RIT7024

Kodanikuühiskond ja demokraatia

Rein Ruutsoo

K2

R 17.00

A222

DID7031

Rahvastikuarengu põhikäsitlused

Luule Sakkeus

K2

Moodle

Moodle

S1 tähendab sügissemestri I perioodi, S2 II perioodi.                                 

Kood Nimetus Õppejõud Semester Aeg Ruum
GRT7407 Tõlketeooria ja -praktika Anne Lange S
HIF7401 Teadusfilosoofia Andres Luure S
MLK7046 Teaduseetika Ruth Shimmo, Aleksander Pulver S
EKE7043 Eesti keele kirjalik väljendusoskus Annika Hussar S1
AKJ7126 Perekonna- ja pärimisõigus
STP7104 Sotsiaalpoliitika S1
KAK7026 Kasvatuskultuuri ajalugu S1
KOK7033 Basics of Intercultural Communication Anastassia Zabrodskaja S1 152 €
PSP7004 Arengu-uuringud ja arenguhindamine S2
RIT7012 Ühiskonna ja poliitika teooria S2
KAK7022 Haridussotsioloogia ja –poliitika Krista Loogma   S2
KUA7010 20.sajandi kunstiteooriad  Heie Treier S2
RIT7024 Civil Society and Democracy S2