Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid

Toetused ja stipendiumid

  • Tulemusstipendium on mõeldud üliõpilastele, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellel on head õpitulemused. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
  • Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset ning suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.
  • Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades.
  • Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks.
  • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.
  • Liikumis-, nägemis- ja kuulmisfunktsiooni kõlvalekaldega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada erivajadusega üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes. Stipendiumi võivad taotleda sügava või raske puudega üliõpilased.
  • Erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi võivad taotleda keskmise, sügava või raske puudega üliõpilased.
  • Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.

 

Lisainfo: oppeosakond....at....tlu.ee või ruumist T-213