Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Doktoranditoetus

Doktoranditoetus

Doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust siis, kui ta:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib doktoriõppes kas täiskoormusega või osakoormusega juhul, kui temalt ei nõuta õppekulude hüvitamist;
  • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  • on läbinud atesteerimise ülikooli senati kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel

Osakoormusega õppivale doktorandile makstakse doktoranditoetust 50% ulatuses riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suurusest. Enne 2012. aastat sisseastunud doktorandile, kes õpib nominaalajal ja osakoormuses, doktoranditoetust ei maksta.

Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust alates septembrist kaheteistkümneks kalendrikuuks või juhul, kui tema õppekava nominaalkestus lõpeb kalendriaasta kestel, vastavaks arvuks õppekuudeks. Doktorandil on õigus doktoriõpingute jooksul saada doktoranditoetust kuni neljakümne kaheksa (48) kalendrikuu eest.

Doktoranditoetuse saamiseks esitavad doktorandid taotluse õppeinfosüsteemis 15.-30. septembrini. Doktorandil, kes viibib toetuse taotlemise perioodil akadeemilisel puhkusel, on õigus esitada ÕISis taotlus akadeemilise puhkuse lõppedes kuni akadeemilises kalendris märgitud kevadsemestri lõpu kuupäevani (k.a).

Tutvu ka õppetoetuste korraga.