Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Erialastipendium

Erialastipendium

Erialastipendiumit nutika spetsialiseeriumise kasvuvaldkondades on võimalik taotleda alates 2014/2015. õppeaastast sisse astunud üliõpilastel, kes õpivad allpool loetletud õppekavadel. Erialastipendiumit makstakse  Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riikliku kaasfinantseeringu abil.

  • Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus
  • Taotlused esitatakse ÕISis, sügissemestril toimub taotlemine 15.septembrist 1.oktoobrini ja kevadsemestril 15.veebruarist 1.märtsini
  • Erialastipendiumit saab taotleda alates esimesest semestrist
  • Esimese semestri stipendiumi taotlemise pingerida moodustatakse ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel
  • Stipendium määratakse 5 kuuks

Õppekavad, millele eraldatakse erialastipendiume:

Rakenduskõrgharidusõpe

  • Rakendusinformaatika*

Bakalaureuseõpe

  • Informaatika**

Magistriõpe

  • Haridustehnoloogia*
  • Inimese ja arvuti interaktsioon*
  • Digitaalsed õpimängud*

*Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile alates 2014/2015 õ/a sisse astunud üliõpilastest
**Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile alates 2014/2015 õ/a sisse astunud üliõpilastest

Tutvu erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korraga.