Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - PRÕM sõidu- ja majutustoetus

PRÕM sõidu- ja majutustoetus

Toetuse eesmärk on katta üliõpilaste praktika läbimisega kaasnevaid sõidu- ja majutuskulusid.

Toetust on õigus taotleda TLÜ üliõpilasel, kes:

  • õpib PRÕMi juhtnõukogu poolt kinnitatud õppekaval (loetelu);
  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • õpib täis- või osakoormusega;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • sooritab praktikat väljaspool Tallinna või Tartu linna;
  • sooritab praktikat väljaspool õppeasutuse ning enda elukoha maakonda;
  • ei õpi töökohapõhises õppevormis (õpe lõppeb kutseeksamiga).

Sõidu- ja majutustoetuse taotlemiseks esitab üliõpilane vähemalt kümme (10) tööpäeva enne praktika algust praktika koordinaatorile allkirjastatud taotluse ja rahvastikuregistri väljavõtte elukoha andmetega.

Loe täpsemalt PRÕMi sõidu- ja majutustoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord