Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Tulemusstipendium / Scholarship based on study results

Tulemusstipendium / Scholarship based on study results

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi. Tulemusstipendiumi on õigus taotleda üliõpilasel, kes:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks; 
 • õpib kõrghariduse esimesel või teisel astmel; 
 • õpib täiskoormusega ja täidab õppekava täismahus (30 EAPd semestri kohta); 
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
 • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks (viieks kuuks) ning selle suurus on 100 eurot kuus. Stipendiumi makstakse septembrist kuni jaanuarini sügissemestril ning veebruarist juunini kevadsemestril.

Tulemusstipendiumi määramise aluseks on tulemusstipendiumi kord. (docx, 16 KiB)

Tulemusstipendiumi taotlemine

Stipendiumite taotlemine toimub kaks korda õppeaastas. Taotlus esitatakse ÕISis, sügissemestril toimub taotlemine 15.septembrist 1.oktoobrini ja kevadsemestril 15.veebruarist 1.märtsini. Taotleda saab alates teisest semestrist.
Enne taotluse esitamist kontrolli, kas Sinu õpingukaardil on olemas kõik vajalikud õppetulemused. Kui märkad probleeme, siis pöördu oma akadeemilise üksuse õppenõustaja poole enne taotlemistähtaja lõppu. 

Stipendiumite määramine toimub akadeemilise üksuse üliõpilastest moodustatud pingerea alusel. Pingerida moodustatakse järgmiste näitajate alusel:
 • kumulatiivne õppekava täismahus täitmine (30 EAPd semestri kohta). Pingereas käsitletakse võrdselt 30 EAPd ning 31 ja enam EAPd tätinud üliõpilasi, õppekava täismahus täitmise sisse ei arvestata VÕTA ga ülekantud sooritusi;
 • kaalutud keskmine hinne (KKH), milles arvestatakse ka negatiivseid tulemusi (hinnet F); kuna väga kõrge KKH on  paljudel üliõpilastel, siis üliõpilased KKHga 3,0 ja alla selle ei pea taotlust esitama, sest ei mahu stipendiumi saajate pingeritta; 
 • kui tulemus on eelnevate näitajate poolest võrdne, siis arvestatakse  rohkema kõrgema positiivse tulemusega soorituste osakaalu kõigist õppetulemustest.


//**//

The goal of the scholarship is to support students with remarkable study results. A student has the right to apply for the scholarship if (s)he:

 • is an Estonian citizen or resides in Estonia on the basis of a permanent or temporary residence permit;
 • is studying on the Bachelor or Master level;
 • is a full-time student (30 ECTS per semester);
 • is not on academic leave;
 • has not exceeded the standard period of study;

The scholarship is given out for one semester (five moths). The amount of the scholarship is 100 EUR per month.

Scholarship based on study results is for Bachelor and Master level students with very good academic achievements. The amount of the scholarship is 100 EUR per month.

Students can submit their application at the beginning of semester in ÕIS (starting from the second semester)The application form shall be submitted from 15 September to 1 October in autumn semester and 15 February to 1 March in spring semester. It is not possible to submit the application after the deadline.

The ranking list will be drawn up on the basis of the cumulative completion of full-time study load (30 ECTS per semester). Students who have completed 30 ECTS or more are considered equal in the ranking list.
Procedure for the Application, Granting and Payment of Performance Scholarship