Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Õpetajakoolituse stipendium

Õpetajakoolituse stipendium

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

Õpetajakoolituse erialastipendiumi saab taotleda üliõpilane, kes: 

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
  • õpib täiskoormusega või osakoormusega, kui õppekavale toimus vastuvõtt ainult osakoormusega õppesse; 
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
  • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Stipendiumi taotlemine toimub ÕISis, sügissemestril toimub taotlemine 15.septembrist 1.oktoobrini ja kevadsemestril 15.veebruarist 1.märtsini.

Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks (viieks kuuks) ning selle suurus on 160 eurot kuus. 

NB! Tutvu õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korraga.

Õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemiseks avatud õppekavad:

Õppekava nimetusÕppetase
Klassiõpetaja INT
Kutsepedagoogika BAK
Alushariduse pedagoog BAK
Pedagoogika BAK
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja MA
Käsitöö ja kodunduse õpetaja MA
Matemaatikaõpetaja MA
Mitme aine õpetaja MA
Informaatikaõpetaja, kooli infojuht MA
Inglise keele õpetaja MA
Kunstiõpetaja MA
Vene keele ja kirjanduse õpetaja MA
Muusikaõpetaja MA
Prantsuse keele õpetaja MA
Saksa keele õpetaja MA
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja MA
Bioloogiaõpetaja MA
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja MA
Eesti keele kui teise keele õpetaja MA
Füüsikaõpetaja MA
Alushariduse pedagoog MA
Geograafiaõpetaja MA
Kehakultuuri õpetaja MA
Kutseõpetaja MA
Koolieelse lasteasutuse õpetaja RAK
Põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja MA
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA
Võõrkeeleõpetaja MA
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja MA