Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustav stipendium/ Tallinn University Scholarship Recognising Civic Participation

Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustav stipendium/ Tallinn University Scholarship Recognising Civic Participation

Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.

Stipendiumi on õigus taotleda Tallinna Ülikooli I või II kõrgharidusastme üliõpilasel, kes:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
 • on viimase kolme aasta jooksul teinud vabatahtlikku tööd või panustanud kodanikuühiskonna arengusse ning jätkab taotlemise hetkel sarnast tegevust;
 • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • õpib täiskoormusõppes;  
 • ei viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel;
 • ei osuta/ei ole osutanud stipendiumi taotlemisele eelneva viie aasta jooksul TLÜ üliõpilaskonnale teenust võlaõigusliku lepingu alusel;
 • ei ole varem Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustavat stipendiumi saanud.

Stipendiumi taotlemine toimub üks kord õppeaastas, allkirjastatud taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks õppeosakonda (T-213 või oppeosakond....at....tlu.ee). Taotlusele tuleb lisada CV, mis sisaldab ülevaadet kodanikuühiskonda ja/või hariduse edendamisse panustamise faktilistest asjaoludest (koht, aeg; roll) ning motivatsioonikiri. Stipendiumi suurus on 500 eurot.

Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja kord

***

The purpose of Tallinn University Scholarship Recognising Civic Participation is to support and facilitate degree studies of students who have contributed to the development of civil society and/or the promotion of education through voluntary work.

Tallinn University students on their first or second level of studies may apply for the scholarship provided they:

 • are citizens of Estonia or residing in Estonia on the basis of a long-term or temporary residence permit or permanent or temporary right of residence, or staying in Estonia on the basis of a visa, or visa-free in the cases where a treaty for visa-free travel has been established or in the case of waiver of the visa requirements and have applied for temporary residence permit for studies;
 • have performed voluntary work within the last three years or have contributed to the development of civil society and continue with similar activities at the time of application;
 • have not exceeded the nominal period of studies;
 • are full-time students;
 • are not on academic leave at the time of submitting the application;
 • are not offering/have not offered services to TU Student Union on the basis of a contract under the law of obligations within five years prior to application for the scholarship;
 • have not received any Tallinn University scholarships recognising civic participation before.