Esileht - Õppeosakond

Tähtaeg: Kandideerimine Erasmus+ programmi (vahetusõpingud Euroopas 2017/2018õa)

Toimub: 01.03.2017, kell 23:59

Kandideeri Erasmus+ programmi ja rikasta oma õpinguid TLÜ-s (vahetusõpingud Euroopas 2017/2018 õa)

Kandideerimine: 15. veebruar – 1.märts 2017.   

Rohkem infot: www.tlu.ee/erasmus  


Mis on Erasmus+ ?
Erasmus+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis Sinu kui TLÜ tudengi jaoks tähendab ennekõike vahetusõpingute võimalust mõnes teises Euroopa riigis ja ülikoolis (s.o Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne).  
 

Kust saada rohkem infot Erasmus+ programmi abil juba välisõppes käinud tudengite kogemuste kohta ?
Vaata Erasmuse veebis lühivideoid juba välisõppes käinud üliõpilastega www.tlu.ee/erasmus („Erasmus+ programm: Müüdid ja tegelikkus“). Lisaks loe TLÜ Erasmus+ blogi meie tudengite tegemiste kohta välisülikoolides.    
 

Kuhu minna (millised riigid) ?
Erasmus+ programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid (sh Suurbritannia) ning lisaks on programmiga liitunud Türgi, Island, Liechtenstein, Norra ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik.
 

Kuhu minna (millised ülikoolid) ?
Üliõpilane saab kandideerida partnerülikooli, millega tema akadeemiline üksus on sõlminud üliõpilase erialal Erasmuse partnerluslepingu. Selleks et näha, millistesse ülikoolidesse on võimalik minna, kliki TLÜ Erasmus+ veebilehe lingil „Kuhu minna“  ja vali oma instituut/kolledž. Olles jõudnud oma instituudi kaardirakenduseni, saad välja selekteerida need ülikoolid, kuhu just Sina oma erialal minna saad, valides selleks nii oma õppekava (TU Study Programme) kui õppetaseme (BA, MA, PhD). Klikates seejärel huvipakkuval välisülikoolil avaneb väike lisaaken koos täpsustava infoga, sh mis on välisülikooli keelenõuded vahetustudengitele, välisülikooli veebileht jmt.
 

Stipendium
Euroopa riigid on jagatud kahte gruppi vastavalt riigi elukalliduseleVastavalt 2016/2017 õa kehtinud stipendiumimääradele on madalama elukallidusega riikides Euroopa Komisjoni rahastatud stipendiumisummaks 435 €/kuu ning kõrgema ja keskmise elukallidusega riikides 495 €/kuu. Kõikidele vahetustudengitele lisandub ka ühekordne Eesti Vabariigi toetus 250 €. Nimetatud stipendiumimäärad vaadatakse üle enne 2017/2018 õa algust ning sellest tulenevalt võib esineda väiksemaid muudatusi. Muudatused kajastatakse TLÜ Erasmus+ veebilehel. Kõigile vajaduspõhist toetust või vajaduspõhist eritoetust saavatele tudengitele määratakse lisaks ka Erasmus+ programmi lisatoetus 200€/kuu.
 

Kes saavad kandideerida ?
Kõik TLÜ üliõpilased saavad Erasmus+ programmi kandideerida. Vahetusõpingute ajaks peab tudeng olema lõpetanud vähemalt bakalaureuseõpingute I aasta

NB! Viimase semestri magistrandid, kes soovivad välismaal kirjutada magistritööd ja doktorandid, teil on võimalus kirjutada välisülikooli juures oma lõpu-/uurimustööd ilma, et peaksite välismaal koguma ainepunkte (EAP) ja neid hiljem TLÜ-sse üle kandma. 
Tingimus: Lõpu-/uurimustöö juhendaja ja välisülikooli nõusolek (lisatakse manusena kandideerimisavaldusele) ning magistrantidel on kohustus selle sama semestri lõpuks kaitsta TLÜ-s oma magistritöö. Loe tingimuste kohta täpsemalt siit.
 

Kuidas toimub kandideerimine ?
Kandideerimine toimub online-süsteemis, aadressil outgoing.tlu.ee
Täpsed juhised taotlemiseks on olemas TLÜ Erasmus+ veebilehel: Kandideerimine ja Avalduse esitamine.