Esileht - Õppeosakond - Kontaktid

Merit Paist

Merit Paist

vastuvõtu peaspetsialist

Õppeosakond
Ruum: T-214

Telefon: +372 640 9235
E-post: merit.paist....at....tlu.ee

Tööülesanded

  • Tasemeõppe üliõpilaste vastuvõtu korraldamine.Vastuvõtuga seotud info kaasajastamine ülikooli veebilehel (vastuvõtutingimused ja -kord, erialakirjeldused, õppekohad).
  • Ülikoolis toimuvatel õppimisvõimalusi tutvustavatel üritustel osalemine (Avatud uksed).
  • Tudengikandidaatide ja akadeemiliste üksuste nõustamine ja vastuvõtuga tegelevate töötajate koolitamine. (SAIS)
  • Vastuvõttu puudutava aruandluse koostamine (vastuvõtustatistika veebis).
  • Vastuvõtu läbiviimiseks vajaliku info kogumine. Vastuvõtutingimuste ja -korralduse analüüs ning parendusettepanekute tegemine vastavalt kehtivale korrale.

Tagasi