Esileht - Pedagoogiline Seminar

Pedagoogiline Seminar


Wroclawi Ülikooli dotsendi Ewa Jurczyk-Romanowska külastus 

__thumb_-2-DSC_0003.JPG

Kolmapäeval, 17. detsembril, kell 10.00 toimus Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari alushariduse eriala õppejõudude kohtumine Wroclawi ülikooli (Poola) dotsendi Ewa Jurczyk-Romanowskaga. Külaskäik toimus Erasmus+ raames ning arutlemisele tuli, millistes valdkondades tulevikus koostööd teha ning kuidas see koostöö toetab õppejõudude professionaalset ja isiklikku arengut.

Rohkem informatsiooni kasvatusteaduste dotsendilt Inna Järvalt Inna.Jarva....at....tlu.ee


Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar ootab noorsootöö eriala vilistlaste tagasisidet

 Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar kuulutab välja praktikaasutuste konkursi

TLÜ Pedagoogiline Seminar kuulutab välja konkursi leidmaks praktikaasutusi noorsootöö eriala erinevate praktikate läbiviimiseks. Kandideerima on oodatud asutused, kes soovivad teha koostööd ja areneda ka ise ning panustada noorsootöötajate ettevalmistusse.

Konkursi eesmärk on tõhustada koostööd erinevate organisatsioonidega ning pakkuda noorsootöö eriala üliõpilastele senisest rohkem mitmekülgsemaid praktikavõimalusi. Uueneva praktikakorralduse eesmärk on saavutada kvalitatiivne muutus noorsootöö eriala praktikate sisu ja korralduse arendamisele, kus oluline on teooria ja praktika tasakaal.

Praktikaasutus on organisatsioon (noortekeskus, noorsootööasutus, noorteühing, huvikool, põhikool, gümnaasium, erivajadustega noortele teenuseid pakkuv asutus, kutsekool, kohalik omavalitsus, infokeskus, lastekeskus, sotsiaalkeskus jt), mis tagab koostöös TLÜ Pedagoogilise Seminariga vajaliku kompetentsuse, et juhendada noorsootöö õppekava praktikat/praktikaid ning laiemalt valmis panustama valdkondlikku õppe-, teadus- ja arendustöösse.

Kandideerimiseks on vajalik täita vastav vorm ja saata allkirjastatult hiljemalt 20.detsembriks 2014 e-postile ntarenduskeskus....at....tlu.ee. Täiendav info konkursi juhendis.


TLÜ Pedagoogiline Seminar on 2012. aastal Tallinna Ülikooliga liitunud akadeemiline üksus, millel on pikk ajalugu ja väljakujunenud identiteet.

Kolledžis õpitakse kolmel erialal:

Õppetöö toimub nii päevases kui ka kaugõppe vormis kursustesüsteemis ja täiskoormusega.

Pedagoogilise Seminari sihiks on kujunemine hariduse ja sotsiaalteenuste valdakonnas praktilise suunitlusega hinnatud õppetöö keskuseks, mis integreerib oma tegevustesse ka uusimaid teadus- ja arendustegevuse saavutusi.

Pedagoogilise Seminari väärtusteks on:

  • Professionaalsus
  • Koostöö
  • Kvaliteet
  • Omanäolisus ja selge identiteet

Professionaalsus tähendab nii PS personali, kui üliõpilaste ja vilistlaste pidevat ja teadvustatud enesearendamise soovi, kõrgetasemelist erialast eneseteostust ning eetilise maailmavaate järgi käitumist.

Koostöö tähendab eelkõige koostöösuhete loomist ja arendamist nii ülikooli erinevate akadeemiliste- kui tugiüksustega. Tähtsaks peetakse koostööd PS-i osakondade vahel, PS partnerite (erialaliidud, praktikabaasid, tööandjad jms), üliõpilasnõukogu ja välispartneritega. 

Kvaliteedi all peetakse PSi kontekstis silmas arengut toetavat hariduskorraldust, teadmuspõhist ja õppivat organisatsiooni, kvalifitseeritud personali ja tänapäeva teadmiste rakendamist. Oluliseks on organisatsiooni kultuur ja kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, mille tulemuseks on PSist omandatava hariduse kõrge tase.

Omanäolisust ja identiteeti väljendavad:

  • praktikad ja nende osakaal õppetöös;
  • personaalne lähenemine üliõpilastele;
  • lõpetajate kutsekindlus tööturul.

VISIOON: järjepidevust väärtustav, kiiretest keskkonnamuutustest tulenevalt uuenemisele ja tööturu vajadustele suunatud, oma liikmete hulgas hinnatud, ühiskonnas hea mainega ja kaasaegne kolledž.

Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 639 1741
E-post: tps....at....tlu.ee