Esileht - Pedagoogiline Seminar

Pedagoogiline Seminar

Kogumiku "Valik noorsootöö eriala üliõpilaste artikleid 2010-2012" esitlus

Neljapäeval, 4. detsembril 2014, algusega kell 10.00 toimub Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari raamatukogus kogumiku "Valik noorsootöö eriala üliõpilaste artikleid 2010-2012" esitlus. Esitluse raames tutvustatakse ka Eesti esimese noorsootöö ajakirja MIHUS uut numbrit.

TLÜ Pedagoogilise Seminari noorsootöö õppekava juht Ilona-Evelyn Rannala märgib, et kuigi tööd on veidi n-ö retrospektiivsed ja vaatlevad nimetatud teemasid lähiminevikus, pole teemade aktuaalsus kuhugi kadunud. Vastupidi, ettevõtlikkuse, noorte osaluse, vabatahtliku töö ja motivatsiooni üle diskuteeritakse jätkuvalt. Näiteks on ühiskonnas arutlusel noorte valimisea langetamine kohalike omavalitsuste valimistel või siis kuuleme ja näeme üha sagedamini noorte start upidest ja ettevõtlikkust toetavatest programmidest, samas oleme aga sunnitud arutlema ka noorte koolikeskkonna, turvalisuse ja noorte probleemide üle laiemaltki.


TLÜ Pedagoogilise Seminari direktori kt Silver Pramann täiendab, et koos trükisega ilmub ka ajakiri MIHUS, kus avaldatakse kolme TLÜ Pedagoogilise Seminari üliõpilase artiklid. Kirjutised on üks osa populariseerimaks valdkonnas nii teadustööde tulemusi ja teemakäsitlusi ning viia ülikooli teadmisi rohkem valdkonnale lähemale. 
Järgmisel aastal on kavas mitmed trükise tutvustamise sündmused ja ettevalmistamisel on järgmine kogumik. Samuti leiavad trükises käsitletud artiklid kasutamist erialaainete loengutes.
Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar ootab noorsootöö eriala vilistlaste tagasisidet

 Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar kuulutab välja praktikaasutuste konkursi

TLÜ Pedagoogiline Seminar kuulutab välja konkursi leidmaks praktikaasutusi noorsootöö eriala erinevate praktikate läbiviimiseks. Kandideerima on oodatud asutused, kes soovivad teha koostööd ja areneda ka ise ning panustada noorsootöötajate ettevalmistusse.

Konkursi eesmärk on tõhustada koostööd erinevate organisatsioonidega ning pakkuda noorsootöö eriala üliõpilastele senisest rohkem mitmekülgsemaid praktikavõimalusi. Uueneva praktikakorralduse eesmärk on saavutada kvalitatiivne muutus noorsootöö eriala praktikate sisu ja korralduse arendamisele, kus oluline on teooria ja praktika tasakaal.

Praktikaasutus on organisatsioon (noortekeskus, noorsootööasutus, noorteühing, huvikool, põhikool, gümnaasium, erivajadustega noortele teenuseid pakkuv asutus, kutsekool, kohalik omavalitsus, infokeskus, lastekeskus, sotsiaalkeskus jt), mis tagab koostöös TLÜ Pedagoogilise Seminariga vajaliku kompetentsuse, et juhendada noorsootöö õppekava praktikat/praktikaid ning laiemalt valmis panustama valdkondlikku õppe-, teadus- ja arendustöösse.

Kandideerimiseks on vajalik täita vastav vorm ja saata allkirjastatult hiljemalt 20.detsembriks 2014 e-postile ntarenduskeskus....at....tlu.ee. Täiendav info konkursi juhendis.


TLÜ Pedagoogiline Seminar on 2012. aastal Tallinna Ülikooliga liitunud akadeemiline üksus, millel on pikk ajalugu ja väljakujunenud identiteet.

Kolledžis õpitakse kolmel erialal:

Õppetöö toimub nii päevases kui ka kaugõppe vormis kursustesüsteemis ja täiskoormusega.

Pedagoogilise Seminari sihiks on kujunemine hariduse ja sotsiaalteenuste valdakonnas praktilise suunitlusega hinnatud õppetöö keskuseks, mis integreerib oma tegevustesse ka uusimaid teadus- ja arendustegevuse saavutusi.

Pedagoogilise Seminari väärtusteks on:

  • Professionaalsus
  • Koostöö
  • Kvaliteet
  • Omanäolisus ja selge identiteet

Professionaalsus tähendab nii PS personali, kui üliõpilaste ja vilistlaste pidevat ja teadvustatud enesearendamise soovi, kõrgetasemelist erialast eneseteostust ning eetilise maailmavaate järgi käitumist.

Koostöö tähendab eelkõige koostöösuhete loomist ja arendamist nii ülikooli erinevate akadeemiliste- kui tugiüksustega. Tähtsaks peetakse koostööd PS-i osakondade vahel, PS partnerite (erialaliidud, praktikabaasid, tööandjad jms), üliõpilasnõukogu ja välispartneritega. 

Kvaliteedi all peetakse PSi kontekstis silmas arengut toetavat hariduskorraldust, teadmuspõhist ja õppivat organisatsiooni, kvalifitseeritud personali ja tänapäeva teadmiste rakendamist. Oluliseks on organisatsiooni kultuur ja kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, mille tulemuseks on PSist omandatava hariduse kõrge tase.

Omanäolisust ja identiteeti väljendavad:

  • praktikad ja nende osakaal õppetöös;
  • personaalne lähenemine üliõpilastele;
  • lõpetajate kutsekindlus tööturul.

VISIOON: järjepidevust väärtustav, kiiretest keskkonnamuutustest tulenevalt uuenemisele ja tööturu vajadustele suunatud, oma liikmete hulgas hinnatud, ühiskonnas hea mainega ja kaasaegne kolledž.

Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 639 1741
E-post: tps....at....tlu.ee