Esileht - Pedagoogiline Seminar

Pedagoogiline Seminar

18. septembril allkirjastasid Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar ja Eesti Noorsootöötajate Ühendus koostööleppe, mille eesmärk on edendada koostööd noorsootöö valdkonnas, akadeemilise õppetegevuse ja valdkonna ekspertide vahel, luues seeläbi tudengitele paremad tingimused tööturule sisenemiseks.

Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari direktori Silver Pramanni hinnangul on seminar juba Eesti Noorsootöötajate Ühendusega mitmeid koostöötegevusi ellu viinud, kuid leiab, et koostöölepe paneb aluse pikemaks ja süsteemsemaks tegevuste kavandamiseks.

"Strateegiline koostöö valdkonna esindusorganisatsiooniga aitab kaasa ka õppetöö sisu ja vormi kaasajastamiseks, et vastata nii tänase päeva kui ka tuleviku vajadustele," ütles Silver Pramann.

Eesti Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse esimees Ilona-Evelyn Rannala usub, et koostöö ühendusega aitab noorsootöö eriala üliõpilastel teooriat praktikaga paremini siduda: "Eesti Noorsootöötajate Ühendus näeb koostöös Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga võimalust erialaorganisatsioonina panustada noorsootöötajate professionaalsesse ettevalmistusse juba n-ö koolipingist. Ühendusse kuuluvad kogemustega noorsootöötajad on valmis olema üliõpilastele mentoriteks, juhendajateks ning kaasama neid valdkonna arendustegevustesse ja projektidesse. Ühendusel on sel aastal käsil projektid sallivuse ja inimõiguste, meediaalaste oskuste ja coaching'u teemal. Usun, et meie koostöö aitab noorsootöö eriala üliõpilastel teooriat praktikaga paremini siduda."


TLÜ Pedagoogiline Seminar on 2012. aastal Tallinna Ülikooliga liitunud akadeemiline üksus, millel on pikk ajalugu ja väljakujunenud identiteet.

Kolledžis õpitakse kolmel erialal:

Õppetöö toimub nii päevases kui ka kaugõppe vormis kursustesüsteemis ja täiskoormusega.

Pedagoogilise Seminari sihiks on kujunemine hariduse ja sotsiaalteenuste valdakonnas praktilise suunitlusega hinnatud õppetöö keskuseks, mis integreerib oma tegevustesse ka uusimaid teadus- ja arendustegevuse saavutusi.

Pedagoogilise Seminari väärtusteks on:

  • Professionaalsus
  • Koostöö
  • Kvaliteet
  • Omanäolisus ja selge identiteet

Professionaalsus tähendab nii PS personali, kui üliõpilaste ja vilistlaste pidevat ja teadvustatud enesearendamise soovi, kõrgetasemelist erialast eneseteostust ning eetilise maailmavaate järgi käitumist.

Koostöö tähendab eelkõige koostöösuhete loomist ja arendamist nii ülikooli erinevate akadeemiliste- kui tugiüksustega. Tähtsaks peetakse koostööd PS-i osakondade vahel, PS partnerite (erialaliidud, praktikabaasid, tööandjad jms), üliõpilasnõukogu ja välispartneritega. 

Kvaliteedi all peetakse PSi kontekstis silmas arengut toetavat hariduskorraldust, teadmuspõhist ja õppivat organisatsiooni, kvalifitseeritud personali ja tänapäeva teadmiste rakendamist. Oluliseks on organisatsiooni kultuur ja kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, mille tulemuseks on PSist omandatava hariduse kõrge tase.

Omanäolisust ja identiteeti väljendavad:

  • praktikad ja nende osakaal õppetöös;
  • personaalne lähenemine üliõpilastele;
  • lõpetajate kutsekindlus tööturul.

VISIOON: järjepidevust väärtustav, kiiretest keskkonnamuutustest tulenevalt uuenemisele ja tööturu vajadustele suunatud, oma liikmete hulgas hinnatud, ühiskonnas hea mainega ja kaasaegne kolledž.

Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 639 1741
E-post: tps....at....tlu.ee