Esileht - Pedagoogiline Seminar

Pedagoogiline Seminar

NoorsootÖÖS ON TÄHTI

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar korraldab sügise algul koostöös Tallinna spordi- ja noorsooametiga noorsootöötajatele, noorsootöö tudengitele ja teistele noortevaldkonnast huvitunuile mõttepäeva, mis sujuvalt läheb üle mõtteõhtuks ja -ööks. Sündmuse nimigi lubab, et "NoorsootÖÖS ON TÄHTI". Noorsootöö tähtede sadu toimub Tallinna Noortenädala raames Rotermanni kvartalis 11. septembril algusega kell 14.00 ja kestab südaööni kohvikus Hetk.

Sündmus on osaliselt inspireeritud kultuurisaate Jüri Üdi klubi formaadist: päeva jooksu kohtutakse säravate külalistega ja käsitletaksel noorsootööle olulisi teemasid õdusas kohvikumiljöös. Külaliste seas on nii suurte muusikasündmuste, filmifestivali, spordiürituste korraldajaid kui ka  kunsti- ja meediaeksperte, kes noortega töötavad. Kõigil osalejail on võimalus kaasa rääkida neljas kavandatud sessioonis, kuid vastavalt oma huvile võib osaleda ka valikuliselt. Igal sessioonil on oma fookus ning kutsutud “tähed” kogemusi  ja inspiratsiooni jagama. Fookuses on esiteks muusika, teiseks kunst ja meedia, kolmandaks liikumine ja sport ning neljandaks ühiskondlik aktiivsus ja ettevõtlikkus. Iga sessioon otsib muuhulgas vastuseid küsimustele, kuidas noored õpivad; kuidas märgata noorte vajadusi ja andeid ja milline on noorsootöötajate roll selles; mis on noorsootöö ühine identiteet ning millised on noorsootöötaja õppimisvajadused praegu ja tulevikus. Mõttepäeva joonistavad koomiksina üles noored vabatahtlikud ja osalejatelgi on võimalus visuaali täiendada. Lisaks valmib mõttepäevast lühike videomaterjal noorsootöö üliõpilastele, et aidata neil edaspidigi näha seoseid eri valdkondade vahel, mõista koostöö võlu ja saada inspiratsiooni. Päev lõppeb õhtul õdusa kontserdiga.

Niisiis, kui oled noorsootöötaja, noorsootöö tudeng, noor või lihtsalt huvitatud noorsootööst ja noorte käekäigust ning tunned, et just sinul on tähelepanekuid, ideid ja mõtteid, noorsotöö valdkonna arendamiseks või sind huvitab eriliselt mõni eelpool mainitud teemafookus töös noortega, tule kindlasti osalema! Võimalik on tulla nii terveks päevaks kui ka ainult üheks-kaheks sessiooniks. Põnev kogemus, uued kontaktid ja inspiratsioon on garanteeritud!

Registreerimiseks kliki siin.


Esmakursuslaste eelnädal Stardipauk

25.-29. augustini toimub esmakursuslaste eelnädal Stardipauk, mis on hea võimalus värskele tudengile ülikoolieluga enne tiheda õppetöö algust veidi lähemalt tutvust teha ning kõik olulised asjad endale juba varakult arusaadavaks muuta.

  • Esmakursuslastele suunatud eelnädal, kus kuuled sellest, kuidas akadeemilises infos orienteeruda ning oma ülikooliõpinguid mõistlikult planeerida. Räägitakse õppetööst ja õppimisest ning toetustest ja stipendiumitest. Tutvustatakse Sinu jaoks olulisi inimesi ja kohti ülikoolis ning jagatakse teavet esimeste nädalate tegevuste kohta. 
  • Stardipauk leiab aset nädal enne õppetöö algust ehk 25.-29. augustini.
  • Stardipauk on hea võimalus värskele tudengile ülikoolieluga enne tiheda õppetöö algust veidi lähemalt tutvust teha ning kõik olulised asjad endale juba varakult arusaadavaks muuta. 
Toimub: 25.08.2014, kell 10:00 - 29.08.14 16:00
Koht: Narva mnt 29

Ajakava ja lisainfo www.tlu.ee/stardipauk Õppelepingu sõlmimine
Kõik ülikooli õppima asuvad üliõpilased peavad sõlmima õppelepingu. Seda saab teha alates päev pärast õppekoha kinnitamist, kuid hiljemalt 19. augustil veebilehel:
www.tlu.ee/leping

Noorsootöö ja alushariduse lõpuaktuste fotosid saab vaadata ja tellida www.meresmaafoto.ee


TLÜ Pedagoogiline Seminar on 2012. aastal Tallinna Ülikooliga liitunud akadeemiline üksus, millel on pikk ajalugu ja väljakujunenud identiteet.

Kolledžis õpitakse kolmel erialal:

Õppetöö toimub nii päevases kui ka kaugõppe vormis kursustesüsteemis ja täiskoormusega.

Pedagoogilise Seminari sihiks on kujunemine hariduse ja sotsiaalteenuste valdakonnas praktilise suunitlusega hinnatud õppetöö keskuseks, mis integreerib oma tegevustesse ka uusimaid teadus- ja arendustegevuse saavutusi.

Pedagoogilise Seminari väärtusteks on:

  • Professionaalsus
  • Koostöö
  • Kvaliteet
  • Omanäolisus ja selge identiteet

Professionaalsus tähendab nii PS personali, kui üliõpilaste ja vilistlaste pidevat ja teadvustatud enesearendamise soovi, kõrgetasemelist erialast eneseteostust ning eetilise maailmavaate järgi käitumist.

Koostöö tähendab eelkõige koostöösuhete loomist ja arendamist nii ülikooli erinevate akadeemiliste- kui tugiüksustega. Tähtsaks peetakse koostööd PS-i osakondade vahel, PS partnerite (erialaliidud, praktikabaasid, tööandjad jms), üliõpilasnõukogu ja välispartneritega. 

Kvaliteedi all peetakse PSi kontekstis silmas arengut toetavat hariduskorraldust, teadmuspõhist ja õppivat organisatsiooni, kvalifitseeritud personali ja tänapäeva teadmiste rakendamist. Oluliseks on organisatsiooni kultuur ja kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, mille tulemuseks on PSist omandatava hariduse kõrge tase.

Omanäolisust ja identiteeti väljendavad:

  • praktikad ja nende osakaal õppetöös;
  • personaalne lähenemine üliõpilastele;
  • lõpetajate kutsekindlus tööturul.

VISIOON: järjepidevust väärtustav, kiiretest keskkonnamuutustest tulenevalt uuenemisele ja tööturu vajadustele suunatud, oma liikmete hulgas hinnatud, ühiskonnas hea mainega ja kaasaegne kolledž.

Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 639 1741
E-post: tps....at....tlu.ee