Esileht - Pedagoogiline Seminar

Pedagoogiline Seminar


Noorsootöö eriala vilistlaste andmete uuendamine


Kasvatuse ajaloo konverents III

31. oktoobril 2014 algusega kell 10.00 toimub Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris (Räägu 49) III Kasvatuse ajaloo konverents. Konverents toob kokku mitmed huvitavad esinejad, nagu Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukase, kes kõneleb Tartu toomhärradest ning toomkoolist, Tallinna Rootsi Mihkli kirikuõpetaja Patrik Göranssoni, kes teeb kokkuvõtte Rootsi hariduse ajaloost ning Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari dotsent Inna Järva, kes kõneleb koduse kasvatuse eripärast Iisraeli mittereligioossetes peredes. Veel teevad ettekandeid Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi endised ja praegused üliõpilased.
Konverentsi avasõnad on Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinterilt, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari direktor Silver Pramannilt ning Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari alushariduse õppekava juht Sirje Almannilt. 
Rohkem informatsiooni konverentsil osalemise kohta Sirje Almannilt Sirje.Almann....at....tlu.ee või telefonil +372 639 1748.


TLÜ Pedagoogiline Seminar on 2012. aastal Tallinna Ülikooliga liitunud akadeemiline üksus, millel on pikk ajalugu ja väljakujunenud identiteet.

Kolledžis õpitakse kolmel erialal:

Õppetöö toimub nii päevases kui ka kaugõppe vormis kursustesüsteemis ja täiskoormusega.

Pedagoogilise Seminari sihiks on kujunemine hariduse ja sotsiaalteenuste valdakonnas praktilise suunitlusega hinnatud õppetöö keskuseks, mis integreerib oma tegevustesse ka uusimaid teadus- ja arendustegevuse saavutusi.

Pedagoogilise Seminari väärtusteks on:

  • Professionaalsus
  • Koostöö
  • Kvaliteet
  • Omanäolisus ja selge identiteet

Professionaalsus tähendab nii PS personali, kui üliõpilaste ja vilistlaste pidevat ja teadvustatud enesearendamise soovi, kõrgetasemelist erialast eneseteostust ning eetilise maailmavaate järgi käitumist.

Koostöö tähendab eelkõige koostöösuhete loomist ja arendamist nii ülikooli erinevate akadeemiliste- kui tugiüksustega. Tähtsaks peetakse koostööd PS-i osakondade vahel, PS partnerite (erialaliidud, praktikabaasid, tööandjad jms), üliõpilasnõukogu ja välispartneritega. 

Kvaliteedi all peetakse PSi kontekstis silmas arengut toetavat hariduskorraldust, teadmuspõhist ja õppivat organisatsiooni, kvalifitseeritud personali ja tänapäeva teadmiste rakendamist. Oluliseks on organisatsiooni kultuur ja kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, mille tulemuseks on PSist omandatava hariduse kõrge tase.

Omanäolisust ja identiteeti väljendavad:

  • praktikad ja nende osakaal õppetöös;
  • personaalne lähenemine üliõpilastele;
  • lõpetajate kutsekindlus tööturul.

VISIOON: järjepidevust väärtustav, kiiretest keskkonnamuutustest tulenevalt uuenemisele ja tööturu vajadustele suunatud, oma liikmete hulgas hinnatud, ühiskonnas hea mainega ja kaasaegne kolledž.

Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 639 1741
E-post: tps....at....tlu.ee