Esileht - Personaliosakond - Tule tööle

Tule tööle

Asudes tööle Tallinna Ülikooli on Teil võimalus anda oma panus Eesti suuruselt kolmanda avalik-õigusliku kõrgkooli kujunemisse kodumaal hinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud teaduse ja hariduse keskuseks.

Meie üle 450 akadeemilise töötaja on oma ala eksperdid hariduse, humanitaaria, sotsiaalia, loodusteaduste, terviseteaduste ja kunstide valdkonnas. Välismaalastest korraliste akadeemiliste töötajate osakaal on meil Eesti suurim – 9,4%. Kokku töötab meie ülikoolis pea 1000 inimest.

Tallinna Ülikooli akadeemiliste tööpakkumistega ootame teid tutvuma akadeemiliste ametikohtade ning mitteakadeemiliste tööpakkumistega mitteakadeemiliste ametikohtade veebilehel.

Küsimuste korral pöörduge palun ülikooli personaliosakonna töötajate poole telefonil 640 9237 või e-posti aadressil personal....at....tlu.ee