Esileht - Personaliosakond - Tule tööle - Akadeemilised ametikohad

Akadeemilised ametikohad

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg akadeemiliste ametikohtade täitmiseks väljakuulutatud konkursile on möödunud. 

Konkursi ajakava:
25. juuni 2017 – akadeemilise konkursi väljakuulutamine
15. august 2017 – kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg
kuni 12. september 2017 – hindamise I etapp (kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine)
19. september 2017 – rektori korraldus valimistele lubamise / mittelubamise kohta 
kuni 24. oktoober 2017 – hindamise II etapp (venia legendi loengud, ekspertarvamused, kohtumised jms). 
november 2017 – professorite valimine senatis

  • Akadeemiliste üksuste nõukogus toimuvad akadeemiliste töötajate valimised vastavalt üksuse nõukogu koosolekute ajakavale (hiljemalt 30. novembril 2017).
  • Üksuse, kus valitav ametikoht asub, valimiskomisjon võtab kandidaatidega ühendust hindamise II etapis, et kokku leppida loengu teema/aeg/koht ning vajadusel kohtumine. 
  • Personaliosakond teavitab iga kandidaati konkursile lubamisest/mittelubamisest ning valimistulemustest esimesel võimalusel, aga hiljemalt kahe nädala jooksul pärast korralduse kinnitamist/otsuse vastuvõtmist.

Konkursivõitjaga lepitakse kokku täpne tööle asumise aeg ja töölepingu tingimused.


Seotud normdokumendid ja veebilehed:


Lisainfo: värbamisspetsialist Merje Olm, tel 640 9237, konkurss....at....tlu.ee