Esileht - Rahandusosakond

Rahandusosakond

Rahandusosakonna eesmärk on ülikooli finants- ja majandustegevuse korraldamine. 

Osakond jaguneb kolmeks talituseks:

  • Raamatupidamise talitus teostab ülikooli raamatupidamis- ja maksuarvestust. Iga instituudi juures töötab finantsspetsialist, kes tegeleb kogu instituudi finantsarvestusega. Rahandusosakonna juures töötavad finantsspetsialistid teostavad nende tööjaotuses määratud üksuste finantsarvestust. Füüsiliste isikute töö- ja teenustasude arvestust ning pangamakseid teostatakse rahandusosakonna kesksete raamatupidajate poolt.
  • Eelarve talitus koostab ülikooli koondeelarve ja viib läbi eelarve muudatused. Kontrollib ja analüüsib ülesehitusüksuste eelarvete täitmist, esitab andmed ülikooli majandusaasta aruande ja tegevusaruande koostamiseks. Eelarve talitus teostab riigieelarvest eraldatud rahade jaotust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Eelarve talitus kontrollib teadus- ja arendusprojektide eelarveid. Eelarve talitus teostab ülikooli juhtimistegevuse vajadustele vastavaid finantsanalüüse. Osaleb investeerimis- ja laenuprojektide koostamisel.
  • Riigihangete talitus korraldab riigihanke protseduuride korrektse ja ülikooli huvidele vastava läbiviimise.
    Annab nõu ja juhendab vajaliku riigihanke dokumentatsiooni vormistamisel ja koostamisel.

Kontakt

Rahandusosakond
Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn
Tel:(+372) 6409 252
E-post: raamatup....at....tlu.ee