Esileht - Rahandusosakond

Rahandusosakond

Rahandusosakonna eesmärk on ülikooli finants- ja majandustegevuse korraldamine. 

Osakond jaguneb kolmeks talituseks:

 • Raamatupidamise talitus tagab tagab ülikooli majandustegevuse aktuaalse, olulise, objektiivse ning võrreldava informatsiooni saamise ülikooli finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. Nõustab teadus- ja arendusprojektide vahe- ja lõpparuannete koostamist, teostab projektide raamatupidamisarvestust. Koostab raamatupidamise aasta- ja perioodilisi aruandeid.

Raamatupidamise talitus koosneb kolmest valdkonnast:

   1. Arvelduste valdkond
   2. Projektide valdkond
   3. Palgaarvelduste valdkond
 • Eelarve talitus koostab ülikooli koondeelarve ja viib läbi eelarve muudatused. Kontrollib ja analüüsib ülesehitusüksuste eelarvete täitmist, esitab andmed ülikooli majandusaasta aruande ja tegevusaruande koostamiseks. Eelarve talitus teostab riigieelarvest eraldatud rahade jaotust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Eelarve talitus kontrollib teadus- ja arendusprojektide eelarveid. Eelarve talitus teostab ülikooli juhtimistegevuse vajadustele vastavaid finantsanalüüse. Osaleb investeerimis- ja laenuprojektide koostamisel.
 • Riigihangete talitus korraldab riigihanke protseduuride korrektse ja ülikooli huvidele vastava läbiviimise.
  Annab nõu ja juhendab vajaliku riigihanke dokumentatsiooni vormistamisel ja koostamisel.

Kontakt

Rahandusosakond
telefon 640 9257
faks 640 9250
e-post raamatup....at....tlu.ee
asukoht Narva mnt 25, 10120 Tallinn