Esileht - Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut (RASI) on sotsiaalteaduslik interdistsiplinaarne teadus- ja arendusasutus, mis teostab teadusprojekte ning õpetab sotsioloogiat.

RASI ajalugu algas 4. oktoobril 1988. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi nime all koondades endiseid Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi ja Majanduse Instituudi töörühmi.

Instituut on läbinud mitmeid muutuseid. Olulisemaks on 2008. aastal varem eraldi tegutsenud asutuste – Eesti Humanitaarinstituudi ühiskonnateooria õppetool ja sotsiaalteaduskonna sotsioloogia osakonna liitumine. Lisaks teadustegevusele õpetab ja arendab RASI akadeemiline personal sotsioloogiaeriala kolmel eri (bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe) tasemel.
 
RASI kolm uurimisrühma – sotsiaalse stratifikatsiooni osakond, elustiilide uurimiskeskus ning kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskus – osalevad arvukates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. RASI teadurid on tegevad ekspertidena ühiskonnaelu analüüsimisel ja kujundamisel.

  WEBMAIL (IISS)

  WEBMAIL (TLÜ)

Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 6199 860 
E-post: rasi....at....tlu.ee