Esileht - Rakvere kolledž

Rakvere kolledž

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž avas uksed 1999. aasta
1. septembril. Regionaalse kolledžina on Rakvere kolledži missiooniks tasemehariduse ja elukestva õppe võimaluste loomine piirkonnas, toetades regiooni arengut koolitus-, uurimis- ja arendustegevuse kaudu.

Koolitades nii inglise keele õpetajaid, sotsiaalpedagooge kui lasteaiaõpetajaid on TLÜ Rakvere Kolledž olnud oma asutamisest alates õpetajakoolituse traditsiooni edasikandja piirkonnas. Asutati ju Õpetajate Seminar Rakveres juba 1912. aastal ja Rakvere Pedagoogikakool 1972. aastal. Õpetajakoolituse traditsioon on tugev ja jätkusuutlik ka tänapäeval, mil kolledž koolitab nii alushariduse pedagooge, sotsiaalpedagooge kui pakub ka täienduskoolitust juba töötavale õpetajale või haridustöötajale.  Ülejäänud õppekavade osas on areng ja muudatused toimunud lähtuvalt maakonna ja Eesti vajadustest.
 

Hetkel on kolledžil kolm aktiivset bakalaureusetaseme õppekava:  alushariduse pedagoog, sotsiaalpedagoogika ja haldus- ja ärikorraldus spetsialiseerumisega keskkonnakorraldusele.

 


Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 32 43016
E-post: rakvere....at....tlu.ee


Sotsiaalpedagoogika eriala BA tööde kaitsmine toimub
13.01.2015 kell 14.00 Rakvere kolledžis, Pikk tn 40
KAITSMIST EI TOIMU!
Kaitsmine toimub juuni 2015.

Võõrkeele  tasemeeksameid on  võimalik sooritada Rakveres alljärgnevatel kuupäevadel:

11. märts 2015  kell 10.00     inglise keel tase B1   

29. aprill  2015  kell 10.00      inglise keel     B2 võimalus teha ka B1 eksamit

13. mai 2015   kell 10.00     vene keel     B1 

Teatage oma soovist  eksamil osaleda   marjele....at....tlu.ee

11.märtsi eksami puhul  hiljemalt 5. märtsiks

29.aprilli eksami puhul   hiljemalt   23.märtsiks

13. mai eksami puhul hiljemalt  6. maiks

Küsimuste korral  pöörduda M. Lepaneni poole