Esileht - Rektoraadi büroo - Arendusprojektid - Programm PRIMUS - Strateegiline juhtimine

Strateegiline juhtimine

Eesmärk

Partnerite motivatsiooni suurendamine tähtsustamaks Primuse programmi eesmärke oma institutsioonis ja nende tulemuslik juhtimine.


Selleks toetatakse tulemustele orienteeritud juhtimisoskuste arengut, luuakse  võimalus kõrgkoolide juhtivpersonalile ja spetsialistidele pidevaks ameti- ja erialaseks täiendõppeks ning võrgustikutööks sise- ja piiriüleste partneritega ning toetatakse probleemide ja tulemuste analüüsimist.


Programmi Primus raames toimuvad Tallinna ülikoolis järgmised tegevused:

  • ülikooli arenguseminaride korraldamine,
  • ülikooli fookusvaldkondade seminaride korraldamine,
  • ülikooli keskteenistuste juhtide ja töötajate seminaride korraldamine,
  • ülikooli tipp- ja keskastmejuhtide ning spetsialistide enesetäiendamise toetamine,
  • programmi koordineerimine ja ülikoolipoolse juhtnõukogu tegevuse toetamine.


Koordinaator Tallinna Ülikoolis:

Katri Pung
Projektijuht
Rektoraadi büroo

Narva mnt 25, T-222
Telefon: 619 9795
E-post: katri.pung....at....tlu.ee