Esileht - Rektoraadi büroo - Arendusprojektid - Programm PRIMUS - Uuringud ja analüüsid

Uuringud ja analüüsid

Eesmärk

Kõrghariduses toimuvate arengute süstemaatiliseks analüüsiks ja hariduspoliitiliste otsuste põhjendatuse parandamiseks haridusuuringute käivitamine, mis annavad usaldusväärset informatsiooni õpetamisprotsessi ja kõrghariduses toimuvate muutuste kohta.

Programmi PRIMUS raames Tallinna Ülikoolis läbiviidud uuringud:

  • „Tööturu väljakutsed kõrgharidusele, Eesti Euroopa Liidu kontekstis“, läbiviija Marge Unt, uuringu läbiviimise aeg 2009-2013.
  • "Täiskasvanud kõrgharidust omandamas: õpingute ühildamine töö ja eraeluga", läbiviija Triin Roosalu, uuringu läbiviimise aeg 2009-2010.
  • "Elukestev õpe kõrgkoolis: õpiprotsessi toetav keskkond", läbiviija  Ellu Saar, uuringu läbiviimise aeg 2011-2012.
  • "Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring", läbiviija Helena Metslang, uuringu läbiviimise aeg 2011-2012.
  • "ePortfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes", läbiviija Kai Pata, uuringu läbiviimise aeg 2011-2012.
  • "Eesti keel kõrghariduse ja teaduskeelena", läbiviija Peep Nemvalts, uuringu läbiviimise aeg 2011-2012.
  • Koostöös Tartu Ülikooliga uuring "Õppejõudude õpetamisoskuste arendamise mõju kõrgkooliõppe kvaliteedile", TLÜ-poolne uuringu alateema "Üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas", läbiviijad Larissa Jõgi, Katrin Karu, Kristiina Krabi, uuringu läbiviimise aeg 2011-2012.


Info Tallinna Ülikooli ja teiste PRIMUS programmi raames läbi viidud uuringute tulemuste kohta leiate PRIMUS programmi kodulehelt.


Koordinaator Tallinna Ülikoolis:

Katri Pung
Projektijuht
Rektoraadi büroo

Narva mnt 25, T-222
Telefon: 619 9795
E-post: katri.pung....at....tlu.ee